Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 11.12.2023.
Meniny má Hilda, zajtra Otília.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 17.12.2010

Dochádzka poslancov

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Alžbeta Kramarová prítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
9 Milan Zátek prítomný(á)
10 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
11 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
12 Stanislav Struhal prítomný(á)
13 Michal Školek prítomný(á)
14 Ing. Miloš Greguš ospravedlnený(á)
15 Július Lovás prítomný(á)
16 Július Kozák prítomný(á)
17 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)

 

Uznesenia MZ:

1

Mestské zastupiteľstvo

1. Berie na vedomie:

Výsledky volieb v meste Bytča na funkciu primátora mesta a na funkciu poslancov mestského zastupiteľstva.

2. Konštatuje, že:

a/ novozvolený primátor mesta p. Miroslav Minárčik zložil zákonom predpísaný sľub primátora mesta,

b/ novozvolení poslanci mestského zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca mestského zastupiteľstva.

 

2

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1. Mandátovú komisiu v zložení: Ing. Peter Bologa, p. MUDr. Vladimír Tvrdý, p. Branislav Chúpek.

Hlasovanie poslancov číslo 2-1

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

2. Volebnú komisiu v zložení: p. Ing. Ján Melocík, p. Bc. Ivan Kostelný, p. Stanislav Strúhal.

Hlasovanie poslancov číslo 2-2

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

3. Návrhovú komisiu v zložení: p. Mgr. Martin Petrus, p. Ing. Štefan Bučo, p. Milan Zátek.

Hlasovanie poslancov číslo 2-3

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

3

Mestské zastupiteľstvo

1. Berie na vedomie:

Vzdanie sa p. Ing. Miloša Greguša z funkcie vedúceho Technických služieb Mesta Bytča k 16.12.2010.

2. Odvoláva:

Pána Ing. Miloša Greguša z funkcie vedúceho Technických služieb mesta Bytča (podľa Zriaďovacej listiny z vedúceho Príspevkovej organizácie Mesta Bytča Technické služby Mesta Bytča) k 17.12.2010.

Hlasovanie poslancov číslo 3

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

4

Mestské zastupiteľstvo

Ruší:

Komisiu pre čerpanie národných podpôr, štrukturálnych fondov EÚ a ostatných európskych podporných mechanizmov.

Hlasovanie poslancov číslo 4

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

5

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Členov mestskej rady - p. MUDr. Vladimír Tvrdý, p. Ing. Peter Bologa, p. Branislav Chúpek, p. Mgr. Martin Petrus, p. Ing. Ján Melocík.

Hlasovanie poslancov číslo 5

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik proti - proti
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek proti - proti
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

6

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje predsedov a členov komisií zriadených pri mestskom zastupiteľstve:

1. Komisia správy majetku a podnikateľských činností v zložení:

predseda komisie: p. Branislav Chúpek

členovia: p. Stanislav Struhal, p. Július Lovás, p. Ing. Peter Solčanský, p. Branislav Šušolík, p. PhDr. Martin Gácik

zapisovateľ: p. Ing. Anton Kotešovský

Hlasovanie poslancov číslo 6-1

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

2. Finančná komisiu v zložení:

predseda komisie: p. Ing. Peter Bologa

členovia komisie: p. Ing. Miloš Greguš, p. Ing. Štefan Bučo, p. Jozef Raždík, p. Ing. Marián Gloser, p. Ing. Alžbeta Kramarová

zapisovateľka: p. Ing. Jarmila Kramarová

Hlasovanie poslancov číslo 6-2

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

3. Komisia výstavby a životného prostredia v zložení:

predseda p. Ing. Ján Melocík

členovia: p. MUDr. Vladimír Tvrdý, p. Miroslav Frolo, p. Július Kozák, p. Roman Papánek, p. Ing. Jozef Magerčiak

zapisovateľ p. Ing. Waldemar Oszczeda

Hlasovanie poslancov číslo 6-3

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

4. Komisia sociálna a bytová, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu v zložení:

predseda p. Mgr. Martin Petrus

členovia komisie: p. Bc. Ivan Kostelný, p. Ľubomír Hrobárik,

p. Michal Školek, p. Milan Zátek, p. Mgr. Jozef Masiarik,

Mgr. Ľubica Gabajová

zapisovateľ p. Ing. Bohuslav Tiso

Hlasovanie poslancov číslo 6-4

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

5. Grantová komisiu v zložení:

predseda p. Július Kozák

členovia: p. Mgr. Martin Petrus, p. Bc. Ivan Kostelný,

p. Ing. Jaroslav Janešík, p. Štefan Bury

Hlasovanie poslancov číslo 6-5

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

6. Komisia na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v zložení:p. MUDr. Vladimír Tvrdý,

p. Ing. Peter Solčanský, p. Milan Zátek

Hlasovanie poslancov číslo 6-6

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

7. Vyraďovacia komisiu v zložení:

predseda p. Stanislav Strúhal

členovia: p. Miroslav Frolo, p. Ľubomír Hrobárik

Hlasovanie poslancov číslo 6-7

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

7

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Termíny zasadania Mestskej rady a Mestského zastupiteľstva na I. polrok 2011 nasledovne:

Mestská rada o 15,00 hodine:

18. 1. 2011, 5. 4. 2011, 21. 6. 2011

Mestské zastupiteľstvo o 15,00 hodine:

27. 1. 2011, 14. 4. 2011, 30. 6. 2011

Hlasovanie poslancov číslo 7

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

8

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Obradníkov na občianskych obradoch p. Ing. Petra Bologu, p. Ing. Alžbetu Kramarovú a p. Ivana Kostelného.

Hlasovanie poslancov číslo 8

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

9

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1. Zvýšenie platu primátora mesta v zmysle § 4, ods. 2 zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších zmien a doplnkov o 0,40 násobok, určený podľa § 4, ods. 1 citovaného zákona.

Hlasovanie poslancov číslo 9-1

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek proti - proti
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

2. Dodatok č. 1 k Zásadám odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Bytči s účinnosťou od 1. 1. 201 - mesačnú odmenu zástupcovi primátora mesta vo výške 10% zo základného platu primátora.

Hlasovanie poslancov číslo 9-2

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
9 Milan Zátek za - za
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

 

10

Mestské zastupiteľstvo

Ruší:

Uznesenie Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 110/2010 zo dňa 28. 10. 2010.

Hlasovanie poslancov číslo 10

# Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Milan Zátek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Ing. Štefan Bučo za - za
11 Bc. Ivan Kostelný za - za
12 Stanislav Struhal za - za
13 Michal Školek za - za
14 Ing. Miloš Greguš -
15 Július Lovás za - za
16 Július Kozák za - za
17 Ing. Peter Solčanský za - za

8.6.2011