Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 11.12.2023.
Meniny má Hilda, zajtra Otília.

logo

Mestské zastupiteľstvo - 14.04.2011

Dochádzka poslancov

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa prítomný(á)
2 Miroslav Frolo prítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik prítomný(á)
4 Branislav Chúpek prítomný(á)
5 Ing. Alžbeta Kramarová prítomný(á)
6 Ing. Ján Melocík prítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus prítomný(á)
8 MUDr. Vladimír Tvrdý prítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo prítomný(á)
10 Bc. Ivan Kostelný prítomný(á)
11 Stanislav Struhal prítomný(á)
12 Michal Školek prítomný(á)
13 Ing. Miloš Greguš prítomný(á)
14 Július Lovás prítomný(á)
15 Július Kozák prítomný(á)
16 Ing. Peter Solčanský prítomný(á)
17 Ing. Milan Ovseník prítomný(á)

 

Uznesenia MZ:

30

Mestské zastupiteľstvo

I. Odvoláva:

Pána Milana Záteka z členstva v komisiach zriadených pri MZ v Bytči z komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu a z komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

II. Schvaľuje:

Pána Ing. Milana Ovseníka za člena komisie sociálnej a bytovej, verejného poriadku a vnútornej správy, kultúry a športu a člena komisie na ochranu verejného záujmu v zmysle Ústavného zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Hlasovanie poslancov číslo 30

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

31

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Vymenovanie p. Ing. Ladislava Kováčika, ktorý sa vo výberovom konaní umiestnil na prvom mieste, do funkcie vedúceho Technických služieb Mesta Bytča.

Za navrhované uznesenie hlasovali: pp. Tvrdý, Bologa, Bučo, Chúpek, Ovseník

Proti navrhovanému uzneseniu hlasovali: Školek, Solčanský

Zdržali sa: pp. Kramarová, Greguš, Struhal, Kostelný, Petrus, Melocík, Frolo, Hrobárik, Lovás, Kozák.

POZNÁMKA: Podľa výsledkov hlasovania nebol p. Kováčik vymenovaný do funkcie vedúceho Technických služieb Mesta Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 31

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
15 Július Kozák zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
16 Ing. Peter Solčanský proti - proti
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

32

Mestské zastupiteľstvo

I. Odvoláva:

Pána Petra Majstríka z funkcie náčelníka Mestskej polície Bytča k 30.4.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 32-1

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa proti - proti
2 Miroslav Frolo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová proti - proti
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
13 Ing. Miloš Greguš proti - proti
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

II. Menuje:

Pána Františka Poslúcha do funkcie náčelníka Mestskej polície Bytča od 1.5.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 32-2

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

33

Mestské zastupiteľstvo

I. Ruší:

Bod 2/ uznesenia Mestského zastupiteľstva v Bytči č. 112/2010 zo dňa 9.11.2010, ktorým bolo schválené vybudovanie hokejbalového ihriska v areáli Mestského futbalového štadióna na časti pozemku parc. CKN č. 978/1 v k.ú. Veľká Bytča (plocha, ktorú momentálne využíva autoškola) o rozmeroch 40x20 m.

II. Schvaľuje:

Vybudovanie hokejbalového ihriska na „Rajčuli“ na parc. KN č. 385/2 v k.ú. Veľká Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 33

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

34

Mestské zastupiteľstvo

I. Odvoláva:

Členov poverených na výdaj pitnej vody v období krízovej situácie pp. Ing. Petra Webera, Ing. Ondreja Skotnického, Anežku Vlčíkovú a Janu Holíncovú.

II. Schvaľuje:

Členov poverených na výdaj pitnej vody v období krízovej situácie pp. Ing. Štefana Buča, Ing. Jána Melocíka, Júliusa Kozáka a Ing. Petra Solčanského.

Hlasovanie poslancov číslo 34

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

35

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Plnenie uznesení z Mestského zastupiteľstva v Bytči z dňa 27.1.2011 predložené hlavnou kontrolórkou Mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 35

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

36

Mestské zastupiteľstvo

I. Berie na vedomie:

1/ Stanovisko k Záverečnému účtu Mesta Bytča za r. 2010 predložené hlavnou kontrolórkou mesta.

2/ Správu audítorky o overení účtovnej závierky k 31.12.2010.

II. Schvaľuje:

1/ Záverečný účet Mesta a celoročné hospodárenie za r. 2010 v zmysle § 16, ods. 10 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy, bez výhrad.

2/ Použitie prebytku vo výške 397.118,96 € zisteného podľa ustanovenia § 10, ods. 3, písm. a/ a b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 397.118,96 €.

3/ Použitie prebytku finančných operácií vo výške 277.278,86 € na:

- tvorbu rezervného fondu vo výške 277.278,86 €.

4/ Použitie hospodárskeho výsledku Technických služieb Mesta Bytča za rok 2010 vo výške 25.254,83 € na tvorbu rezervného fondu v zmysle zákona.

Hlasovanie poslancov číslo 36

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

37

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Rozpočtové opatrenie č. 2, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením v zmysle § 14, ods. 2, písm. a/, b/ zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov k 30.4.2011 viď. priložné tabuľky - časť 1. až 3.

Hlasovanie poslancov číslo 37-1

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

Hlasovanie poslancov číslo 37-2

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

Hlasovanie poslancov číslo 37-3

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

38

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Zmenu príloh č. 1 a 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu Mesta Bytča č. 4/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka škôl a školských zariadení na území mesta Bytča pre r. 2011 – I. zmena.

Hlasovanie poslancov číslo 38

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

39

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Neprijatie VZN č.1/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bytča č. 5/2010 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča v navrhovanom znení.

II. Doporučuje:

Vypracovanie návrhu novely VZN v súlade s poslednými zákonnými úpravami, ktoré bude orgánom Mesta predložené na schválenie.

Hlasovanie poslancov číslo 39

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

40

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Neprijatie VZN č.2/2011, ktorým sa mení a dopĺňa VZN mesta Bytča č. 6/2010 O obchodnej verejnej súťaži k predaju a prenájmu majetku mesta Bytča v navrhovanom znení

II. Doporučuje:

Vypracovanie návrhu novely VZN v súlade s poslednými zákonnými úpravami, ktoré bude orgánom Mesta predložené na schválenie.

Hlasovanie poslancov číslo 40

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

41

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Dohodu o rozvíjaní partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča a Opoczno na roky 2011 až 2014.

2/ Dohodu o rozvíjaní partnerskej spolupráce medzi mestami Bytča a Karolínka na roky 2011 až 2014.

3/ Delegáciu zástupcov Mesta, ktorí sa zúčastnia návštevy mesta Opoczno v dňoch od 12. do 15. mája 2011 v zložení:

pp. Miroslav Minárčik, MUDr. Vladimír Tvrdý, Ing. Ján Melocík, Miroslav Frolo, Katarína Kasagrandová, Ing. Waldemar Oszczeda a Mgr. Mária Klučiarová.

Hlasovanie poslancov číslo 41

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

42

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Neprijatie ponuky spoločnosti Arkádia Dca s.r.o., Dubnica nad Váhom na spoluinvestorstvo svetelnej križovatky a prevzatie investorstva Mesta Bytča na časti mestských a účelových komunikácií v tejto križovatke.

Hlasovanie poslancov číslo 42

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

43

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Nevyhovenie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bytča o pripojenie monitorovania farského kostola Všetkých svätých v Bytči na dispečing kamerového systému mesta.

Hlasovanie poslancov číslo 43

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

44

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Nevyhovenie žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosť Bytča o pripojenie signálu z objektu farského kostola Všetkých svätých v Bytči na telefónny systém MsP Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 44

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

45

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Informáciu, že v zmysle zákona 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a v zmysle §15 ods.1 Zákona č.599/2003 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi nie je možné p. Jarmile Panačovej poskytnúť dotáciu.

Hlasovanie poslancov číslo 45

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

46

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Neprideliť finančnú dotáciu OZ SATURNIA, Bytča vzhľadom k tomu, že Mesto Bytča buduje vlastné zariadenie sociálnych služieb, ktoré bude poskytovať klientom obdobné služby a Mesto musí zo svojho rozpočtu na r.2011 dofinancovať toto mestské zariadenie.

Hlasovanie poslancov číslo 46

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

47

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Požiadavky p. Ľubomíra Hrobárika, poslanca za mestskú časť Hrabové na rozpočet pre Hrabové na rok 2011 a konštatuje, že v rámci finančných možností Mesta nie je možné požiadavky zahrnúť do rozpočtu Mesta na r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 47

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

48

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Požiadavky p. Júliusa Lovása, poslanca za mestskú časť Pšur-novice na rozpočet pre Pšurnovice na rok 2011 a konštatuje, že v rámci finančných možností Mesta nie je možné požiadavky zahrnúť do rozpočtu Mesta na r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 48

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

49

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Neuvoľnenie finančných prostriedkov na vyhotovenie novej tepelnej izolácie rozvodových rúr kúrenia a na opravu strechy kotolne a obvodových stien kotolne Technickým službám Mesta Bytča.

II. Doporučuje:

Požadované opravy riešiť Technickými službami Mesta Bytča v rámci ich rozpočtu.

Hlasovanie poslancov číslo 49

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik proti - proti
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

50

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Zaregistrovanie klubov občanov mestskej časti Mikšová: Klub sálového futbalu, Klub pohybových aktivít, Klub žien, Klub dôchodcov, Klub šikovných rúk, Klub „Mladé letá“, Klub mladých hudobníkov a spevákov do klubov pôsobiacich na území Mesta Bytča (mestských klubov).

2/ Nepridelenie finančných prostriedkov na činnosť klubov z rozpočtu Mesta Bytča na r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 50

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

51

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Nevyhovenie žiadosti p. Eleny Kučavíkovej o prenájom alebo odpredaj pozemkov parc. CKN č. 824/1 a 824/11 v k.ú. V. Bytča, ale tieto naďalej ponechať vo vlastníctve mesta až do komplexného rozhodnutia o spôsobe ich využitia.

Hlasovanie poslancov číslo 51

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

52

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Pripojenie sa k projektu Slobody zvierat „Našli sa“ a riešiť uvedené dodatkom k VZN č. 6/2008 o ostatných miestnych daniach (§ 4 daň za psa) na rok 2012.

Hlasovanie poslancov číslo 52

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

53

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Neposkytnutie finančnej dotácie vo výške 830,- € klubu „Hlasy a ohlasy bytčianska v Bytči“ na zakúpenie skriniek pre potreby klubu.

II. Doporučuje:

Zakúpenie skriniek v rámci schválených finančných prostriedkov klubu na r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 53

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

54

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Zverejnenie zámeru prenájmu časti objektu športovej tribúny Mesta na ul. S. Sakalovej č.s. 182 v Bytči, resp. časti nebytových priestorov tohto objektu o výmere cca 900 m2 (na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta) a to formou priameho prenájmu podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov ako prenájmu z dôvodu hodného osobitného zreteľa. Zdôvodnením prenájmu hodného osobitného zreteľa je podpora Mesta Bytča v oblasti rozvoja stredoškolského vzdelávania na území mesta, t.z. poskytnutie predmetných nebytových priestorov nájomcovi Občianskému združeniu Vzdelávanie, Komenského 16/27, Púchov za účelom zriadenia Súkromnej strednej odbornej školy v Bytči.

Podmienky nájmu sú nasledovné:

a/ výška nájomného 0,60 €/m2/rok

b/ doba nájmu 25 rokov.

Hlasovanie poslancov číslo 54

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
10 Bc. Ivan Kostelný zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
11 Stanislav Struhal zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník zdržal(a) sa - zdržal(a) sa

 

55

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Priamy odpredaj pozemkov parc. CKN č. 968/6, zastavaná plocha o výmere 344 m2 a parc. CKN č. 968/2, ostatné plochy o výmere 718 m2, v k.ú. V. Bytča do podielového spoluvlastníctva kupujúcich:

1/ Martina Gáliková, Hlinícka 405/13, Bytča v podiele 9085/113778

2/ Marek Pradeniak, S. Sakalovej 1427/22C, Bytča v podiele 6743/113778

3/ Peter Vršanský a Mária rod. Cedzová, S. Sakalovej 1427/22C, Bytča v podiele 9239/113778

4/ Stanislav Ambrózy a Zuzana Ambrózyová, rod. Palčová, S. Sakalovej 1427/22C, v podiele 6725/113778

5/ Jozef Kvašňovský a Ing. Ivana Kvašňovská, rod. Hanulíková, Bytča, S. Sakalovej 1427/22C, v podiele 9084/113778

6/ Ing. Daniela Hajdúchová, S. Sakalovej 1427/22C, Bytča v podiele 6767/113778

7/ Pavel Pajger a Mária Pajger, rod. Božíková, SURREY B.C.,V3W 5Y9 1471-79 AVE, KANADA, v podiele 9245/113778

8/ Juraj Oriešek a Ing. Katarína Oriešková, rod. Hrtúsová, S. Sakalovej 1427/22D, Bytča v podiele 9090/113778

9/ Agnesa Belišová, rod. Hulínová, S. Sakalovej 1427/22D, Bytča v podiele 6743/113778

10/ Ing. Peter Šamaj, Brezová 1016/8, Bytča v podiele 9072/113778

11/ Ing. Peter Konečný a Mgr. Mária Konečná, rod. Červencová, S. Sakalovej 1427/22D, Bytča v podiele 6895/113778

12/ Radovan Škulipai a Petra Škulipaiová, rod. Raždíková S. Sakalovej 1427/22D, Bytča v podiele 9239/113778

13/ Michal Čado, S. Sakalovej 1427/22D, Bytča v podiele 6767/113778

14/ Marek Minárik, S. Sakalovej 1427/22D, Bytča v podiele 9084/113778

za cenu 16,60 €/m2 a to ako prevod podľa § 9a, ods.8, písm.b zák. č. 138/1991 Z.z. o majetku obcí v znení neskorších zmien a predpisov s tým, že žiadatelia uhradia i všetky náklady spojené s prevodom.

Hlasovanie poslancov číslo 55

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

56

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Neprenajatie nebytových priestorov bývalej Reštaurácie Gól v Športovej tribúne mesta p. Jozefovi Kecíkovi.

Hlasovanie poslancov číslo 56

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

57

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Neodpredanie časti pozemku z parc. CKN č. 1327/1 o výmere cca 27 m2, p. Danielovi Adamovovi.

Hlasovanie poslancov číslo 57

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek proti - proti
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

58

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Prenájom nebytových priestorov bývalého Billiard clubu v Športovej tribúne mesta p. Martinovi Ozaníkovi ako priamy prenájom podľa §9a, ods.9, písm.c zák. č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (osobitný zreteľ, podpora športových aktivít občanov mesta) a to nájomnou zmluvou na dobu neurčitú a s výškou nájomného vrátane platieb za služby spolu (paušál) – 66 €/mesiac.

Hlasovanie poslancov číslo 58

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

59

Mestské zastupiteľstvo

I. Schvaľuje:

Nevyhovenie žiadosti na nákup hasičského materiálu.

II. Doporučuje:

Realizáciu týchto požiadaviek prostredníctvom eurofondov.

Hlasovanie poslancov číslo 59

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

60

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Zverejnenie zámeru predaja polovice mestského pozemku z parc. CKN č. 981/24 o výmere cca 1400 m2, k.ú. V. Bytča (úradná tabuľa mesta, internetová stránka mesta a reg. tlač) a to formou priameho predaja za minimálnu cenu predaja vo výške 33,- €/m2 a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že budúci kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním zmluvy (správne poplatky, znalecký posudok, geom. plán).

Hlasovanie poslancov číslo 60

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

61

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Zverejnenie zámeru predaja novovytvorenej mestskej parcely CKN č. 981/45, TTP o výmere 73 m2 v k.ú. V. Bytča (úradná tabuľa mesta, internetová stránka mesta a reg. tlač) a to formou priameho predaja za min. cenu predaja vo výške 33,- €/m2 a s 20-dňovou lehotou na doručenie ponúk záujemcov s tým, že budúci kupujúci uhradí i náklady spojené s odvkladovaním zmluvy (správne poplatky, znalecký posudok, geom. plán).

2/ Neodpredanie pozemkov parc. CKN č. 981/43, zastavaná plocha o výmere 163 m2, parc. CKN č. 984/69, zastavaná plocha o výmere 48 m2 a parc. CKN č. 984/70, ostatná plocha o výmere 79 m2 spoločnosti G+G, s.r.o., S. Sakalovej 1308/5, Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 61

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

62

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

1/ Zaregistrovanie klubu zberateľov v mestskej časti Hliník Nad Váhom do klubov pôsobiacich na území mesta (mestský klub).

2/ Nepridelenie finančných prostriedkov na činnosť klubov z rozpočtu Mesta Bytča na r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 62

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

63

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Prenájom nebytových priestorov nachádzajúcich sa v budove ZŠ na Ul. Mieru v Bytči - objekty č.s. 993, 1234 a 1336 za účelom záujmovej činnosti detí CVČ Bytča, s výškou nájmu spolu so službami 3.060,-€/rok, doba nájmu do 30. 6. 2011 a to ako prenájom priestorov podľa § 9a, ods. 9, písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov (osobitný zreteľ, podpora mimoškolských aktivít detí a mládeže).

Hlasovanie poslancov číslo 63

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

64

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Vydanie kladného stanoviska Mesta k umiestneniu stánku s rýchlym občerstvením v areáli spoločnosti CBA Slovakia s.r.o. p. Jozefovi Manovi, F. Kráľa 876/9, Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 64

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

65

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Vykonanie opravy chodníkov na Ul. Švecovej v Bytči ešte v r. 2011 v prípade, že bude v rozpočte Mesta dostatok finančných prostriedkov na uvedenú opravu.

Hlasovanie poslancov číslo 65

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

66

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Vykonanie odborného posúdenia odvedenia povrchových vôd v časti Pšurnovickej ulice pri rodinnom dome p. Jozefa Baránka, Pšurnovická 1047/70, Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 66

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

67

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Nevyhovenie žiadosti obyvateľov areálu Zámku v meste Bytča o renováciu miestnej komunikácie z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov v rozpočte mesta pre tento rok a nakoľko predmetná komunikácia nemá vyhovujúce výškové pomery a kanalizáciu na odvedenie povrchových vôd, t.j. technicky nie je vhodná na zaasfaltovanie povrchu.

Hlasovanie poslancov číslo 67

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

68

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Vydanie kladného stanoviska Mesta k umiestneniu relaxačného centra na pozemku parc. Č. KN 815, 811/1,2 a 820/74 v k.ú. V. Bytča spoločnosti EUROSTAV – Slovakia, s.r.o., Bytča.

Hlasovanie poslancov číslo 68

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

69

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Poskytnutie priestorov Domu kultúry v Bytči pre Rímskokatolícku cirkev, Farnosť Bytča na zorganizovanie posedenia pre deti, ktoré idú na I.sväté prijímanie v termíne 8.5.2011, 22.5.2011 a pre birmovancov a animátorov pri príležitosti vysluhovania sviatosti birmovania dňa 21.5.2011 za výšku nájomného ako pre žiakov škôl (1 Euro/podujatie) a za úhradu spotrebovaných energií.

Hlasovanie poslancov číslo 69

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík neprítomný(á) - neprítomný(á)
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

70

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Presun nájomníkov z I. poschodia bytového domu pre dočasné ubytovanie Jesienka z dôvodu rekonštrukcie na Zariadenie pre seniorov k 15.3.2011 nasledovne:

p. Motyčík z bytu č. 1 do bytu č. 27

p. Fučeková č. 4 do č. 65

p. Kumičík č. 5 do č. 5

p. Begáňová s vnučkou č. 8 do č. 65

p. Šúkala č. 9 do č. 5

p. Paciková č.10 do č. 41

p. Fulier č.12 do č. 66

p. Ficek č.13 do č. 54

p. Gál č.23 do sociálneho bytu č. 4

p. Pánik č.20 do č. 66

p. Škubáková č.26 do č. 65

p. Bubicová z bytu č.16 do novovytvoreného bytu zo skladových priestorov č.68

p. Papúchová z bytu č. 7 do bytu č. 50

Hlasovanie poslancov číslo 70

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

71

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Predĺženie nájmu p. Lucii Šelmekovej s rodinou v sociálnom Na Ul. Treskoňovej v Bytči byte na dobu určitú do 25.3.2014.

Hlasovanie poslancov číslo 71

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

72

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

- ubytovanie p. Geža s rodinou v sociálnom byte č. 16 (presťahovanie z bytu č. 11)

- ubytovanie p. Anny Čikotovej s matkou a neterou v sociálnom byte č. 11 na dobu určitú do 15.6.2011.

Hlasovanie poslancov číslo 72

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

73

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi p. Oľge Pánikovej vo výške 50 eur na zakúpenie nevyhnutného ošatenia a p. Elene Paučkovej vo výške 50 eur na zakúpenie základného vybavenia domácnosti.

Hlasovanie poslancov číslo 73

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo neprítomný(á) - neprítomný(á)
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

74

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Zaradenie do siete škôl súkromnú jazykovú školu pre deti a žiakov do 15 rokov veku – Jazykové vzdelávanie Success zriaďovateľa Mgr. Jana Ostrochovská.

Hlasovanie poslancov číslo 74

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

75

Mestské zastupiteľstvo

Berie na vedomie:

Ponuku Kongregácie dcér sv. Františka Assiského, Bratislava na odpredaj nehnuteľností v meste Bytča na Zámockej ulici č. 122 s tým, že Mesto Bytča nemá záujem o odkúpenie ponúkanej nehnuteľnosti.

Hlasovanie poslancov číslo 75

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý neprítomný(á) - neprítomný(á)
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

76

Mestské zastupiteľstvo

I. Berie na vedomie:

Podanú správu o stave KTR, s.r.o. Bytča.

II. Schvaľuje:

Zaoberanie sa možnosťou odpredaja majetku Mesta pozostávajúceho zo sietí káblových rozvodov (v zemi) a percentuálneho podielu Mesta v KTR, s.r.o. Bytča.

III. Berie na vedomie:

Správu z poslaneckého prieskumu vykonaného p. Ing. Petrom Solčanským s tým, že konateľ spoločnosti KTR, s.r.o. Bytča za Mesto Bytča zaujme stanovisko k podanej správe po jej predložení.

Hlasovanie poslancov číslo 76

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš zdržal(a) sa - zdržal(a) sa
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

77

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Pridelenie finančných prostriedkov žiadateľom podľa hodnotenia projektov grantovej komisie v II. kole r. 2011.

Hlasovanie poslancov číslo 77

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

78

Mestské zastupiteľstvo

Schvaľuje:

Spoluprácu medzi Mestom Bytča a Športovým klubom telesne postihnutých športovcov Kinex Bytča na obdobie rokov 2011 až 2014.

Hlasovanie poslancov číslo 78

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

 

79

Mestské zastupiteľstvo

Poveruje:

Primátora mesta zaslaním žiadosti na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zmysle „Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Y2211012010101“ o vydanie súhlasu so zverením technického zhodnotenia rekonštruovaných objektov ZŠ Ul. Mieru (stavebný objekt SO 01 – pavilón „A“, stavebný objekt SO 02 – pavilón „B“ a stavebný objekt SO 03 – telocvičňa) vo výške 2.499.244,62 Eur do správy správcov mestského majetku, ZŠ Ul. Mieru, v súlade s § 7, ods. 7 Zásad hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča č. 5/2010.

Hlasovanie poslancov číslo 79

#Meno a priezvisko
1 Ing. Peter Bologa za - za
2 Miroslav Frolo za - za
3 Ľubomír Hrobárik za - za
4 Branislav Chúpek za - za
5 Ing. Alžbeta Kramarová za - za
6 Ing. Ján Melocík za - za
7 Mgr. Martin Petrus za - za
8 MUDr. Vladimír Tvrdý za - za
9 Ing. Štefan Bučo za - za
10 Bc. Ivan Kostelný za - za
11 Stanislav Struhal za - za
12 Michal Školek za - za
13 Ing. Miloš Greguš za - za
14 Július Lovás za - za
15 Július Kozák za - za
16 Ing. Peter Solčanský za - za
17 Ing. Milan Ovseník za - za

8.6.2011