Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 27.7.2021.
Meniny má Božena, zajtra Krištof.

logo

Výber najzaujímavejších udalostí zaznamenaných MsP Bytča - november 2019

Dňa 02. 11. 2019 – telefonický oznam od predavačky, ktorá uviedla, že v predajni sa nachádza osoba, ktorá požíva alkoholický nápoj a obťažuje ľudí. Oznam preverený, na mieste zistená totožnosť osoby, ktorá bola zjavne pod vplyvom alkoholu. Menovaná osoba bola hliadkou MsP vykázaná z predajne a upozornená, aby odišla do miesta trvalého bydliska, čo aj urobila.


Pri kontrole jednej z ulíc mesta Bytča hliadkou MsP bolo zistené, že po časti zelene prešlo nákladné motorové vozidlo s prívesom, pričom túto zeleň čiastočne poškodilo. Jednané s vodičom uvedeného vozidla, ktorý uviedol, že neprešiel po zeleni úmyselne, ale z dôvodu dovozu bágra potrebného na búracie práce rodinného domu. Po skončení prác prisľúbil zeleň dať do pôvodného stavu.


Dňa 20. 11. 2019 – spozorovanie hliadkou MsP, že spoza vodného diela Hričovský kanál stúpa čierny dym. Následne bola zistená totožnosť osoby, ktorá spaľuje rôzny komunálny odpad. Menovaná osoba na výzvu hliadky MsP oheň okamžite uhasila vodou, zároveň bola poučená, že svojim konaním sa dopúšťa priestupku proti ustanoveniam VZN mesta Bytča, ako aj zákona o odpadoch.  Vec bola zaznamenaná ako priestupok.


Príslušníci MsP v rannej hodine dňa 25.11.2019 vykonali zabezpečenie a riadenie dopravy na Hlavnej ulici z dôvodu demontáže poškodeného elektrického stĺpu po dopravnej autonehode.


Dňa 27. 11. 2019 – telefonický oznam od oznamovateľky, že na jednej z ulíc mesta Bytča niekto prehadzuje smetné nádoby. Oznam preverený. Občania z bytovky, ktorí boli na balkónoch uviedli ktorá z troch osôb smetné nádoby prehodila. Na mieste bola táto osoba vyzvaná aby nádoby dala späť na pôvodne miesta, ďalej občania z balkóna uviedli, že predtým sa táto trojica osôb nachádzala v autobusovej zástavke pri ZŠ odkiaľ išiel buchot. Pri obhliadke zástavky boli zistené poškodené bočné plasty na zástavke jednou z troch osôb, ktorá bola silne pod vplyvom alkoholu. Vec v riešení.


29.11.2019