Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 11.5.2021.
Meniny má Blažena, zajtra Pankrác.

logo

Informácia k systému triedenia odpadov v meste.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta Bytča č. 2/2016, zo dňa 15.6.2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, v znení neskorších predpisov, obyvatelia rodinných domov odovzdávajú každý pondelok, resp. prvý pracovný deň v týždni, do plastových vriec, na miesta obvyklé, vždy jeden druh vytriedeného odpadu v rozsahu papier, plasty, sklo, kovové obaly, „tetrapaky“. Odpad sa zberá podľa schváleného harmonogramu, ktorý sa stanovuje na každý rok a je doručený každému občanovi a dostupný na mestskom úrade a internetovej stránke mesta www.bytca.sk.

Obyvatelia bytových domov ukladajú oddelené zložky komunálneho odpadu podľa rozsahu triedenia v meste do farebne odlíšených kontajnerov BOBR 1.100 l umiestnených na vyhradených miestach a polopodzemných kontajnerov. Jednotlivé druhy vytriedeného odpadu sú vyvážané oprávneným vývozcom minimálne 1x do mesiaca, resp. pri jednorázovom preplnení, podľa potreby a požiadavky mestského úradu.

Na posilnenie účinnosti zberu triedených zložiek komunálneho odpadu z rodinných domov, mimo tzv. „vrecového systému“, boli a ešte budú v mestských častiach  zároveň rozmiestnené 1.100 l kontajnery BOBR, ktoré sú farebne rozlíšené podľa jednotlivých zložiek zbieraných odpadov. Takže i do týchto kontajnerov, ako i kontajnerov na triedený zber umiestnených na celom území mesta, majú občania mestských častí a mesta bývajúcich v rodinných domoch,  možnosť ukladať vytriedený odpad.

Naviac od roku 2021, začalo mesto s triedením, kuchynského odpadu a opotrebovaných olejov. Už po necelých dvoch mesiacoch je možné konštatovať, že občania túto možnosť privítali, a vo veľkej miere sa do triedenia týchto odpadov zapojili, takže tento zber bude ďalej posilňovaný o kontajnery.

Veríme, že týmito krokmi sa budú zvyšovať množstvá  vyzbieraných triedených odpadov. O správnosti nastaveného trendu svedčí, že úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Bytča, sa dlhodobo pohybuje okolo 50%, čo je vysoko nad slovenský priemer, ktorý je cca 30 – 36 % (r. 2018 – 2019).

Preto treba všetkým, ktorí sa zapojili do systému triedenia odpadu poďakovať, a pokračovať v nastavenom trende.

Zdroj: MsÚ


15.2.2021