Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 11.5.2021.
Meniny má Blažena, zajtra Pankrác.

logo

Oznam - zmena dopravného značenia Ul. S. Bíroša

Oznamujeme verejnosti, že v zmysle Projektu dopravného značenia odsúhlaseného OR PZ ODI Žilina sa od 21.12.2020 (pondelok) mení trvalé dopravné značenie Ul. S. Bíroša - jednosmerná premávka v smere od predajne Lidl.


18.12.2020
 

Zber vrchnákov z PET fliaš.

Zber vrchnákov z PET fliaš.

V Bytči sme prednedávnom osadili pri mestskom úrade srdce na zber vrchnákov. Kovová nádoba nie je len umeleckým dielom, ale navyše aj pomáha.Dobrosrdeční ľudia do nej sypú z vreciek plastové vrchnáky. ,, Raz za týždeň srde vyprázdnime, teraz to bolo už tretikrát. V suteréne máme osem plných vriec vrchnákov,“ prezradil primátor mesta Miroslav Minárčik, ktorého teší veľký ohlas... » čítaj viac »


Vyhlásenie OVS - prenájom nebytových priestorov

Oznam - túlavé zvieratá

Vzhľadom na to, že MsP Bytča z kapacitných dôvodov nevykonáva službu 24 hodín denne, si Vás týmto dovoľujeme oboznámiť, ako postupovať v prípade odchytenia, spozorovania túlavého psa, iného túlavého zvieraťa, alebo v prípade nálezu uhynutého zvieraťa. Vo vyššie uvedených prípadoch prosím kontaktujte primátora mesta Bytča Miroslava Minárčika na telefónnom čísle: 0905 102 922 alebo náčelníka MsP na telefónnom čísle: 0917 124 980, ktorý zabezpečia odchyt, alebo v prípade úhynu odstránenie zvieraťa.

Mesto Bytča si váži záujem spoluobčanov riešiť problematiku túlavých, stratených a zanedbávaných domácich zvierat, preto sa chce týmto poďakovať p. Jane Mandovej, p. Beáte Kocincovej, p. Monike Beňovej a iným, ktorí obetujú svoj voľný čas na pomoc zvieratám.

Do budúcnosti mesto Bytča zabezpečí 24 hodinovú službu mestskej polície.

Marek Smetana, náčelník MsP Bytča


8.12.2020
 

Oznam štatistického úradu

Oznamujeme verejnosti, že Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. ziskať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11.januára 2022.

V tomto období vybrané domácnosti v meste Bytča navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk


8.12.2020
 

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka bude tento rok netradičné.

Stretnutie s Mikulášom a rozsvietenie vianočného stromčeka bude tento rok netradičné.

V dôsledku nepriaznivého vývoja pandemickej situácie, s ktorou súvisia aj stále platné obmedzenia a hygienické opatrenia, nie je možné uskutočniť veľmi obľúbené a tradičné podujatie v Bytči - Stretnutie s Mikulášom a spoločné rozsvietenie vianočného stromčeka na námestí. Mikuláš a mesto Bytča však na deti nezabudli. V piatok 4. decembra v dopoludňajších hodinách Mikuláš postupne navštívi všetky materské škôlky v meste a v mestských častiach, ZŠ E. Lániho a ZŠ Ul. Mieru, taktiež  Špeciálnu ZŠ internátnu a súkromnú materskú škôlku,  kde im porozdáva balíčky, ktoré zabezpečilo mesto Bytča. Celkovo bude rozdaných 1100 ks balíčkov. V podvečer o 16:30 hod... » čítaj viac »


V Bytči zapálili prvú adventnú sviecu.

V Bytči  zapálili prvú adventnú sviecu.

Čas adventu si každú nedeľu až do Vianoc bude pripomínať aj mesto Bytča. Začalo obdobie duchovnej prípravy na slávenie vianočných sviatkov. Významným symbolom adventu je adventný veniec so štyrmi sviečkami, ktorý je od nepamäti symbolom víťazstva a kráľovskej dôstojnosti. Aj v tomto roku, v tejto celospoločensky neľahkej situácii, si mesto Bytča zachovalo tradíciu a zvyk, ktorý sa viaže k tomuto obdobiu. 29. novembra ... » čítaj viac »