Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Nedeľa 9.5.2021.
Meniny má Roland, zajtra Viktória.

logo

Úradná tabuľa


EKONOMICKÉ INFORMÁCIE   PETÍCIE   VÝRUBY DREVÍN   OZNÁMENIA O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ   STAVEBNÉ KONANIA

 

04.05.2021 icopdf Odporúčania, ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania (PDF, 388 KB)

28.04.2021 icopdf Oznam - asistované sčítanie (PDF, 49 KB)

26.04.2021 icopdf Oznam - lesné požiare (PDF, 17 KB)

20.04.2021 icopdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Hala Technometal (PDF, 1 MB) + Externý odkaz

07.04.2021 icopdf Pomoc obetiam trestných činov (PDF, 168 KB)

07.04.2021 icopdf Štatistické zisťovanie o cestovnom ruchu (PDF, 151 KB)

31.03.2021 icopdf Informovanie - zisťovacie konanie - Polyfunkčné bytové domy - Thurzove sady (PDF, 2 MB) + Externý odkaz

19.03.2021 icopdf Úplná uzávierka - most Podvažie (PDF, 248 KB)

19.03.2021 icopdf Seniori - buďte opatrní (PDF, 1 MB)

18.03.2021 icopdf Informovanie - zisťovacie konanie - most Bytča (PDF, 909 KB) + Externý odkaz

17.03.2021 icopdf Harmonogram vývozu veľkokapacitných kontajnerov - jar 2021 + ďalšie informácie (PDF, 72 KB)

16.03.2021 icopdf Informovanie o zmene navrhovanej činnosti - hala Technometal (PDF, 129 KB) + Externý odkaz

10.03.2021 icopdf Seniori - pozor na podvodníkov pri sčítaní (PDF, 146 KB)

10.03.2021 icopdf Očkovacia kampaň (PDF, 2 MB)

02.03.2021 icopdf Odchody autobusov - Thurzove sady (PDF, 290 KB)

19.02.2021 icopdf Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie - leták SeVaK a.s. (PDF, 1,4MB)

12.02.2021 icopdf Informovanie o zmene navrhovanej činnosti - Bytča - most (PDF, 112 KB)

05.02.2021 icopdf Rozhodnutie - Plán dopravnej obslužnosti ŽSK (PDF, 2 MB)

20.01.2021 icopdf Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti "Polyfunkčné bytové domy Bytča - Thurzove sady" (PDF, 94 KB) + Externý odkaz

12.01.2021 icopdf Záverečné stanovisko - Stratégia udržateľ'ného rozvoja dopravy a mobility ŽSK (PDF, 89 KB) + Externý odkaz

17.12.2020 icopdf Oznam SSD - Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov (PDF, 67 KB)

15.12.2020 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 287 KB)

15.12.2020 icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021 (PDF, 46 KB) + icopdf Usmernenie - Hrabové a Hliník n/V (PDF, 33KB)

 

08.12.2020 Oznam štatistického úradu

Oznamujeme verejnosti, že Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. ziskať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11.januára 2022.

V tomto období vybrané domácnosti v meste Bytča navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk

 

02.11.2020 icopdf Oznámenie o strategickom dokumente - Plán dopravnej obslužnosti ŽSK (PDF, 95 KB)

19.10.2020 icopdf SENIORI - ochráňte si svoje celoživotné úspory (PDF, 37 KB)

19.10.2020 icopdf Mor ošípaných (PDF, 128 KB)

29.09.2020 icopdf Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Plnička plynov SIAD (PDF, 1 MB)

09.09.2020 icopdf Zmena povolenia - Skládka odpadov Bytča - Mikšová (PDF, 683 KB)

11.08.2020 icopdf Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - tlačová správa 08/2020 (PDF, 155 KB)

27.07.2020 icopdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 (PDF, 1 MB)

17.06.2020 icopdf Informovanie verejnosti - Plnička plynov SIAD (PDF, 105 KB)

24.04.2020 icopdf Informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 (PDF, 60 KB)

23.04.2020 icopdf Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán obce Štiavnik (PDF, 1 MB)

13.03.2020 icopdf Informácie o triedenom odpade (PDF, 311 KB)

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - primátor (PDF, 16 KB)

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - poslanci (PDF, 20 KB)

11.11.2018 icopdf Výsledky komunálnych volieb 2018 (PDF, 96 KB)

 

12.09.2018 icopdf Oznam o povinnosti čipovania psov (PDF, 23 KB)

03.08.2016 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 285 KB)

12.07.2016 icopdf Oznam SPP - sprísnenie postihov (PDF, 55 KB)

30.06.2016 icopdf Upozornenie SSE na podomových predajcov (PDF, 193 KB)

29.06.2016 icopdf Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami (PDF, 49 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní (PDF, 39 KB)

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Vám dávame do pozornosti, že zverejnený kalendár sobášov je pre matričný úrad nezáväzný. Termín a podmienky sobáša je nutné dohodnúť s matrikárkou. Ďakujeme za pochopenie

  

OZNAM - osvedčovanie

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. podľa  § 3 – sa  osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti mesta. Ak žiada o osvedčenie podpisu  osoba, ktorá sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mesta, možno osvedčenie vykonať aj v domácnosti. Túto službu poskytuje aj  Mesto Bytča  a to v nestránkový deň ŠTVRTOK. V neodkladných prípadoch po  predložení všetkých dokladov a po dohode s pracovníčkou vykonávajúcou túto agendu, je možné osvedčenie aj mimo uvedeného dňa. V prípade zneužitia tejto služby je možné udeliť poriadkovú pokutu.

 

Informácia pre verejnosť

V súvislosti s posudzovaním opodstatnenosti žiadosti o odlov medveďa hnedého, Správa CHKO Strážovské vrchy oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek stretov alebo konfliktov ľudí s medveďom na území Mesta Bytča a v jeho blízkom okolí, najmä takých pri ktorých dôjde ku škode na majetku, živote a zdraví osôb, je takúto skutočnosť potrebné bezprostredne ohlásiť Správe CHKO. Je možné tak urobiť na kontaktné telefónne čísla: 042/432 28 02 (pevná linka) alebo 0907 622 685 (mobilné číslo), prípadne na kontakty uvedené na webovej stránka www.sopsr.sk (kontakty/pracovisko/ Strážovské vrchy – Správa CHKO).

V prípade, že sa tak nestane a takéto prípady nebudú prešetrené zamestnancami Správy CHKO Strážovské vrchy, táto organizácia nebude vo svojich stanoviskách ku vzniknutým škodám alebo odlovu medveďa hnedého na takéto skutočnosti prihliadať

 

Nepodpisujte zmluvy s podomovými predajcami (PDF, 348 KB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku meteorol. javov (PDF, 44 KB)

 

Sprístupnenie areálu ihriska verejnosti
Mesto Bytča oznamuje občanom, že od pondelka 1. augusta 2011 bude pre občanov otvorený areál futbalového štadióna. K dispozícií bude bezplatne hádzanárske ihrisko a pomocné futbalové ihrisko od pondelka do piatka v čase od 8,00 do 19,00 hod. Touto cestou chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu občanov mesta.

 

OZNAM:
Oznamujeme občanom, že úradné dni primátora  mesta Bytča sú pondelok, streda a piatok.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni určené na vybavovanie písomností, zabezpečenie investičných akcií mesta a miestne obhliadky.

 

INFORMÁCIE O POČTE NÁJOMNÝCH BYTOV SPRAVOVANÝCH MSÚ

Stav k 30.6.2014:

Počet bytov celkom:  81
Počet pridelených bytov: 77
Počet voľných bytov:  4

 20.5.2011