Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 1.12.2023.
Meniny má Edmund, zajtra Bibiána.

logo

Oznámenie o prerokúvaní Zmeny a Doplnku č. 3 Územného plánu mesta Bytča

Mesto Bytča ako príslušný orgán územného plánovania v súlade so Zákonom č. 369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Zákonom č. 50/76 Zb. (Stavebný zákon) v znení neskorších predpisov zabezpečuje aktualizáciu Územného plánu sídelného útvaru Bytča (ďalej len ÚPN-SÚ Bytča) obstarávaním Zmeny a Doplnku č.3 ÚPN-SÚ Bytča.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona predkladá mesto Bytča Návrh Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na verejné nahliadnutie a pripomienkovanie. Celý obsah Návrhu, vrátane textovej a záväznej časti je verejne prístupný na Oddelení výstavby a životného prostredia Mestského úradu Bytča v dňoch pondelok, utorok a piatok v čase od 7,00 hod. do 15,00 hod. a v stredu od 7,00 hod. do 16,00 hod., ako aj na oficiálnej stránke mesta www.bytca.sk. po dobu 30 dní od zverejnenia oznámenia.

V súlade s ustanovením § 22 ods. 1) Stavebného zákona sú občania, fyzické a právnické osoby oprávnené podať písomné pripomienky k Návrhu Zmeny a Doplnku č. 3 ÚPN-SÚ Bytča na adresu Mestského úradu Bytči v lehote do 30 dní odo dňa zverejnenia tohto oznámenia. Na pripomienky podané po uplynutí stanovenej lehoty sa neprihliada.

Prílohy:

icopdf Dolné pole na lúkach - textová správa (PDF, 666 KB)

icopdf Dolné pole na lúkach - schéma (PDF, 931 KB)

icopdf Dolné pole na lúkach - výkres širších vzťahov (PDF, 3 MB)

icopdf Dolné pole na lúkach - komplexný výkres usporiadania (PDF, 2 MB)

icopdf Dolné pole na lúkach - komplexný výkres usporiadania 1:5000 (PDF, 1 MB)

icopdf Dolné pole na lúkach - doprava (PDF, 704 KB)

icopdf Dolné pole na lúkach - voda (PDF, 708 KB)

icopdf Dolné pole na lúkach - energetika a telekomunikácie (PDF, 810 KB)

icopdf Dolné pole na lúkach - ochrana prírody (PDF, 934 KB)

icopdf Dolné pole na lúkach - poľnohospodárstvo (PDF, 838 KB)


22.8.2013