Samosprávne kraje SR

Banskobystrický samosprávny kraj

Adresa: Námestie SNP 23
974 01  Banská Bystrica
Tel.: +421/ 48 /43 25 111
Odkaz: www.vucbb.sk

Bratislavský samosprávny kraj

Adresa: Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05  Bratislava
Tel.: +421/ 2 / 48 26 41 11
Odkaz: www.region-bsk.sk

Košický samosprávny kraj

Adresa: Námestie Maratónu mieru 1
042 66 Košice
Tel.: +421/ 55/ 7268 111
Odkaz: http://www.vucke.sk/apir/sk/Stranky/default.aspx

Nitriansky samosprávny kraj

Adresa: Rázusova 2A
949 01 Nitra
Tel.: +421/ 37/ 69 22 911
Odkaz: www.unsk.sk

Prešovský samosprávny kraj

Adresa: Námestie Mieru 2
080 01  Prešov
Tel.: +421/ 32 / 7411 225
Odkaz: www.vucpo.sk

Trenčiansky samosprávny kraj

Adresa: Hviezdoslavova 1
911 50 Trenčín
Tel.: +421/ 33 / 5933-311
Odkaz: www.tsk.sk/sk

Trnavský samosprávny kraj

Adresa: P.O.BOX 128
Starohájska 10
917 01 Trnava
Tel.: +421/ 33 / 5933-311
Odkaz: www.trnava-vuc.sk

Žilinský samosprávny kraj

Adresa: Komenského 48
011 09 Žilina
Tel.: +421/ 41 / 50 32 111
Odkaz: www.zask.sk

30.5.2011