Poliklinika

Obvodná ambulancia


MUDr. Forner Ľ.

Telefón: 509 18 20

MUDr. Škulavíková A.
Telefón: 509 18 54

MUDr. Papánková A.
Telefón: 509 18 57

MUDr. Bariak J.
Telefón: 509 18 59

MUDr. Johanidesová K.
Telefón: 509 18 46

Zubná ambulancia

MUDr. Mičieta B.
Telefón: 509 18 44

MUDr. Hrnčiarová A.
Telefón: 509 18 52

MUDr. Tomaníková L.
Telefón: 509 18 25

Interná ambulancia

MUDr. Haluška I.
Telefón: 509 18 22

MUDr. Mikoláš J.
Telefón: 509 18 31

MUDr. Radolec V.
Telefón: 509 18 29

Ostatné čísla

Správca
Meno: Ing. Cigánik J
Telefón: 509 18 12

Medicentrum s.r.o.
Meno: Pavlíková Z.
Telefón: 509 18 14

Medicentrum THP
Telefón: 509 18 18

LSPP
Meno: lekárska služba prvej pomoci
Telefón: 509 18 38

LSPP
Meno: lekári
Telefón: 509 18 42

RZS
Meno: miestnosť záchranárov
Telefón: 509 18 40

Sestry
Meno: Rehabilitácia
Telefón: 509 18 43

Údržba
Meno: Chalupianský J.
Telefón: 509 18 53

Dispečing
Meno: Drbúlová
Telefón: 509 18 55

Zubné laboratórium
Telefón: 509 18 62

RÝCHLA ZDRAVOTNÁ POMOC
Telefón: 155

Detská ambulancia

Detská ambulancia

MUDr. Louda V.
Telefón: 509 18 32

MUDr. Karásek V.
Telefón: 509 18 33

MUDr. Koleda M.
Telefón: 509 18 34

MUDr. Čelková M.
Telefón: 509 18 35

Gynekologická ambulancia

MUDr. Kauzál P.
Telefón: 509 18 27

MUDr. Ančicová Z.
Telefón: 509 18 45

MUDr. Mitro J.
Telefón: 509 18 63

MUDr. Dlugoš Š.
Telefón: 0911 983 187
(polyfunkčný dom Fenix pri synagóge)

Ambulancie

Biochémia
Meno: Dr. Bajtošová, Ďurajková
Telefón: 509 18 21

Očné
Meno: MUDr. Vitteková D.
Telefón: 509 18 23

ORL
Meno: MUDr. Lahdo A.
Telefón: 509 18 24

Medicentrum s.r.o.
Meno: Alergológia
Telefón: 509 18 26

Ortopedická ambulancia
Meno: MUDr. Hronský P.
Telefón: 509 18 28

Chirurgická ambulancia
Meno: MUDr. Chromčík M.
Telefón: 509 18 30

Popisovňa
Meno: MUDr. Horanský D.
Telefón: 509 18 47

Pľúcna ambulancia
Meno: MUDr. Bálintová D.
Telefón: 509 18 48

Rehabilitácia
Meno: MUDr. Polák M.
Telefón: 509 18 56

Kožná ambulancia
Meno: MUDr. Meliš M
Telefón: 509 18 58

Dispenzár
Meno: MUDr. Bálintová D.
Telefón: 509 18 61

Neurologická ambulancia
Meno: MUDr. Poláčková M.
Telefón: 509 18 68

Psychiatrická ambulancia
Meno: MUDr. Loncková K.
Telefón: 509 18 70

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia
Meno: MUDr. Hromec I.
Telefón: 0902 333 504

Pracovisko SONO a RTG
Recepcia: 041/3916306
E-mail: rtg.bytca@futurum.sk