Školy a školské zariadenia v Bytči

ZŠ, Ulica mieru

Riaditeľ: Mgr. Katarína Hromcová
Adresa: Ulica mieru 1235, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 23 45
Odkaz: www.zsmieru.sk
E-mail: zsmieru@zsmieru.sk

ZŠ, Ulica E. Lániho

Riaditeľ: PhDr. Mária Torousová
Adresa: E. Lániho 261/7, 014 01 Bytča
Tel.: Sekretariát: 0905 768 638, Riaditeľ: 0911 552 223
Odkaz: www.zselaniho.sk
E-mail: maria.torousova@zselaniho.sk

Základná umelecká škola

Riaditeľ: Mgr. Viera Křížová
Adresa: Zámok č. 105, 014 01 Bytča
Tel.: 041/5532377
Odkaz: www.zusbytca.sk
E-mail: zusbytca@gmail.com

Gymnázium

Riaditeľ: Mgr. Slavka Sitarčíková
Adresa: Ul. Štefánikova 219/4, 014 01 Bytča
Tel.: 041/552 35 88, 041/552 35 89, 041/552 35 90
Odkaz: www.gymbytca.edu.sk
E-mail: skola@gymbytca.edu.sk

Spojená škola internátna

Riaditeľ: Mgr. Anna Ďurajková
Adresa: Mičurova 364/1, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 32 15
Odkaz: www.szsibytca.sk
E-mail: szsibytca@szsibytca.sk

MŠ, Ul. Hurbanova

Riaditeľ: Mgr. Eva Kamasová
Adresa: Ul. Hurbanova 247/5, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 22 93
Odkaz: www.mshurbanovabytca.sk
E-mail: mshurbanova@gmail.com

MŠ, Ul. Dostojevského

Riaditeľ: Mgr. Zuzana Rumanová
Adresa: Ul. Dostojevského 933/5, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 31 64
Odkaz: https://msdostojevskehobytca.webnode.sk/
E-mail: msdostojevskeho@gmail.com

MŠ Hrabové

Riaditeľ: Mgr. Oľga Hlavoňová
Adresa: Hrabové 89, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 29 63
E-mail: mshrabove1@gmail.com

MŠ Hliník nad Váhom

Riaditeľ: Mgr. Lenka Papánková
Adresa: Hliník n/Váhom 167, 014 01 Bytča
Tel.: 041/5533781
Odkaz: www.mshlinik.sk
E-mail: riaditel@mshlinik.sk

MŠ Malá Bytča

 Riaditeľ:  Mgr. Miroslava Križanová
Adresa: Malá Bytča 103, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 34 45
E-mail: mbmaterskaskola@gmail.com

MŠ Pšurnovice

Riaditeľ: Mgr. Miriam Dzurcová
Adresa: Pšurnovice 176, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 35 16
Odkaz: www.mspsurnovice.webnode.sk
E-mail:

mspsurnovice@gmail.com

Centrum voľného času

Riaditeľ: PhDr. Mária Hlavoňová
Adresa: Ul. mieru č. 1357, 014 01 Bytča
Tel.: 041/5532781
Odkaz: www.cvcbytca.sk
E-mail: maria.hlavonova@cvcbytca.sk

Súkromná jazyková škola

Riaditeľ: Mgr. Simona Salajková
Adresa: S. Bíroša 660, 014 01 Bytča
Tel.: 0944 008 089
Odkaz: www.sjsbytca.sk
E-mail: info@sjsbytca.sk

ABC lingua

Riaditeľ: Mgr. Simona Salajková
Adresa: Thurzova 973/25, 014 01 Bytča
Tel.: 0907 762 886
Odkaz: www.abclingua.sk
E-mail: info@abclingua.sk

Školská jedáleň, Ulica Mieru

Vedúca: Miriam Gašpieriková
Adresa: Ul. mieru 1357, 014 01 Bytča
Tel.: 041/553 38 55, 0944 330 855
Email:
sjmieru@bytca.sk

Školská jedáleň, Ulica E. Lániho

Vedúca: Mgr. Leona Kováčová
Adresa:

Eliáša Lániho 261/7, 014 01  Bytča

Tel.: 041/553 39 79, 0944 100 883
Email: sjlaniho@bytca.sk

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie

Riaditeľ: Mgr. Lýdia Hofericová
Adresa: Zámok 104, 014 01 Bytča
Tel.: 041/5521965, 0911 252 989
Odkaz: www.cpppapbytca.sk
E-mail: cpppapbytca@gmail.com

Súkromná stredná odborná škola v Bytči

Riaditeľ: PaedDr. Jan Kuruč
Adresa: S. Sakalovej 182, Bytča 014 01
Tel.: 041 321 99 78, 0918 560 000
Odkaz: www.sukromnasos.sk
E-mail: sukromna@sukromnasos.sk

Mesto Bytča informuje

Podnety občanov

podnety občanov