Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Sobota 24.3.2018.
Meniny má Gabriel, zajtra Marián.

logo

RND - To nemá chybuÍrska kliatba

Oznam

Oznamujeme občanom, že v termíne od 21.3.do 26.3.2018 bude referát matriky a evidencie obyvateľstva na mestskom úrade z titulu ochorenia oboch pracovníčok nefunkčný. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o vzájomne sa zastupujúce pracovníčky, nie je možné zabezpečiť ich náhradu.

Za vniknutú situáciu sa občanom ospravedlňujeme.

Ing.Alžbeta Kramarová - prednosta MsÚ

 


21.3.2018

Dotazník k rozvoju mesta Bytča

Vážení občania,
 
máte pocit, že na smerovaní rozvoja mesta Bytča treba niečo zmeniť alebo vylepšiť? Ponúkame Vám možnosť zapojiť sa do aktualizácie strategického dokumentu mesta na roky 2016 až 2023. Váš názor môžete jednoducho vyjadriť prostredníctvom dotazníka.
Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja je základným dokumentom, ktorý na úseku regionálneho rozvoja Mesto Bytča má podľa zákona mať. Na jeho základe mesto usmerňuje svoje rozvojové aktivity. V súčasnosti pristupujeme k jeho aktualizácii. Dokument je tiež dôležitou oporou pri predkladaní žiadostí o nenávratné finančné príspevky EÚ na projekty samosprávy a iných subjektov pôsobiacich na území nášho mesta.
Aby bolo možné pri tvorbe dokumentu pracovať aj s Vašimi postrehmi, pripravili sme Vám nenáročný dotazník. V elektronickej podobe ho nájdete na internetovej stránke tu: DOTAZNÍK. Formulár dotazníka v tlačenej podobe nájdete na nasledovnom mieste: MsÚ Bytča, Námestie SR1, (vestibul). Na tomto mieste ho môžete aj odovzdať. Na vyplnenie dotazníka máte čas do 19.03.2018.
Za čas a ochotu, ktoré mu venujete, vopred ďakujeme!  

Bc. Miroslav Minárčik
primátor mesta


5.3.2018

O Z N A M

Oznamujeme občanom, že z titulu blížiaceho sa termínu predkladania daňových priznaní za rok 2017  budú pracovníci Daňového  úradu  Žilina k dispozícii k ich preberaniu počas nasledujúcich dní:

28.03.2018 streda od  8.00 - 16.00 hod.
29.03.2018 štvrtok od 8.00 - 16.00 hod.
03.04.2018 utorok po Veľkej noci od 8.00 - 16. 00 hod.
v priestoroch Domu kultúry v Bytči.

icopdf Podávanie daňových priznaní (PDF, 2 MB)


2.3.2018

Gesto pre mesto – HLASUJTE, PROSÍM


Základná škola, Ulica mieru 1235 - 

S radosťou Vám oznamujeme, že náš projekt „Relaxačná miestnosť“, o podporu ktorého sa uchádzame v rámci programu Gesto pre mesto nadácie Raiffeisen bank, postúpil do druhého kola. Finančnú podporu 1000 € na vybavenie oddychovej miestnosti pre deti našej školy získame, ak sa nám podarí nazbierať dostatočný počet hlasov.

Každý môže odovzdať hlas len raz a len za jeden projekt na stránke:

https://www.gestopremesto.sk/hlasovanie/zilina/1701

Ďakujeme vopred za Vašu podporu! » čítaj viac » 1.3.2018


Oznam

Spevácky zbor Gloria Deo prosí a pozýva všetkých, ktorí majú čo len troška chuť a talent spievať a nájdu si čas, aby prišli rozšíriť rady speváckeho zboru a urobili svojim spevom radosť sebe aj ostatným.
Nácviky sú v Mestskej knižnici Bytča, každý štvrtok o 18.00 hod. Neváhajte a príďte!
Tel. kontakt:  0907 986 545, príp. 0905 736 219
Ďakujeme!

Viac info: bytca.sk/gloriadeo


20.2.2018

O z n á m e n i e

Mesto Bytča, ako orgán verejnej moci, je povinné v zmysle ustanovenia § 17 ods.1 zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) uplatňovať  výkon verejnej moci elektronicky.
V zmysle ustanovenia § 60e zákona o e-Governmente  boli ku dňu 01.07.2017 aktivované elektronické schránky na doručovanie všetkým právnickým osobám zapísaným v obchodnom registri. V súlade s ustanovením § 31a ods. 1 zákona o e-Governmente sú orgány verejnej moci povinné doručovať úradné dokumenty do elektronickej schránky adresáta.
Dovoľujeme si teda upozorniť všetky právnické osoby zapísané v obchodnom registri, že Mesto Bytča už doručuje všetky rozhodnutia na zaplatenie dane z nehnuteľností na rok 2018, ako aj rozhodnutia o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2018 výhradne do elektronickej schránky adresáta na portáli www.slovensko.sk.


19.2.2018
 
 

Správy z regiónu


Policajti zachránili ?udský život

Zmena vo vývoze odpadu po?as ve?kono?ných sviatkov

Pozvánka na vernisáž Tvorba 2018

Javorové husli?ky 2018

STENGL IT Akademie obohatil študijný program UNIZA – Výnimo?ný kurz nem?iny pre IT špecialistov bodoval aj v Žiline

Detská divadelná Žilina 2018

Výborná správa pre žilinských vodi?ov. Problematická križovatka na Solinkách sa do?ká prestavby

Výstava študentských prác na Radnici mesta Žilina

ROZPRÁVKOVÝ KOLOVRÁTOK 2018

Vyžrebovanie futbalovej ligy žien a junioriek