Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Streda 10.2.2016.
Meniny má Gabriela, zajtra Dezider.

logo

Spoločne môžeme pomôcťFašiangy v mesteLáááskaPat a Mat s kamarátmi

POĎAKOVANIE HASIČOM Z POŽIARNEJ ZBROJNICE V BYTČI.


Byť k dispozícií dvadsaťštyri hodín denne nie je jednoduché. Zachraňujú ľudské životy, sú nápomocní pri dopravných nehodách, požiaroch, povodniach, ale pomôžu aj domácim miláčikom a nielen o tom je práca hasičov. Deti z Detského domova Bytča sa touto cestou chcú poďakovať p. veliteľovi družstva npor. Viktorovi Chalúpkovi a príslušníkom II. zmeny HS – Bytča za exkurziu na vysokej odbornej úrovni, odborný výklad a ochotu pri sprevádzaní detí po svojom pracovisku, ktorá sa uskutočnila dňa 01. 02. 2016 v Hasičskej zbrojnici Bytča... » čítaj viac » 4.2.2016


Získajme nové detské ihrisko pre Bytču!

Získajme nové detské ihrisko pre Bytču

Mesto Bytča sa zapojilo do projektu na získanie detského ihriska pod oficiálnym názvom "Ihrisko Žihadielko". O tom, či naše mesto získa toto krásne ihrisko, rozhodnú občania svojim hlasovaním na stránke www.zihadielko.sk. Hlasovanie bude prebiehať do 29.2.2016. Hlasovať možno raz za 24 hodín. Hlas navyše môže každý deň získať ten, kto na uvedenej stránke zvládne jednoduchú online hru.


21.1.2016

Oznam

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností upozorňuje občanov, že podľa zák.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady je každý občan, ktorý sa do 31.decembra 2015 stal vlastníkom nehnuteľností povinný podať priznanie k dani z nehnuteľnosti na rok 2016. Povinnosť podať daňové priznanie majú aj daňovníci, ktorým k 31.12.2015 zanikla úplne alebo aj čiastočne daňová povinnosť.

Povinnosť podať nové daňové priznanie k dani z nehnuteľností majú aj daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúce pre vyrubenie danie, t.j. tí,  ktorým bolo napr. vydané právoplatné stavebné povolenie, právoplatné kolaudačné rozhodnutie na užívanie stavby alebo u  ktorých sa zmenila výmera, resp. kultúra pozemku, prípadne nastala zmena vo využívaní stavby alebo bytu.

Posledným dňom na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti v zákonnej lehote je 1.február 2016.

Za podanie daňového priznania k dani z nehnuteľnosti po ustanovenej lehote správca dane uloží pokutu podľa § 155 ods.1 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov do výšky vyrubenej dane, nie menej ako 5 eur, najviac však do 3.000 eur.


12.1.2016

Daňový úrad informuje

DAŇOVÝ ÚRAD ŽILINA  informuje o stránkových hodinách počas podávania daňových priznaní k dani z motorových vozidiel na zrušenom kontaktnom mieste Bytča:

icopdf DU ZA - stránkové hodiny v Bytči (PDF, 66 KB)


12.1.2016

Informácia pre občanov

Informujeme občanov o zverejnení platných Zásad ochrany pamiatkového územia Pamiatková zóna mesta Bytča vydaných KPÚ Žilina.


12.1.2016

Zverejnenie výsledku vybavenia petície

Dňa 12.10.2015 bola do podateľne Mestského úradu v Bytči doručená „Petícia občanov proti zmene územného plánu mesta Bytča v m.č. Malá Bytča, lokalite 19“. V zmysle § 5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení neskorších predpisov, Mesto Bytča ako príslušný orgán verejnej moci – orgán verejnej samosprávy, týmto oznamuje, že predmetná petícia bola prerokovaná na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sa uskutočnilo dňa 16.12.2015. Mestské zastupiteľstvo v Bytči prijalo vo veci podanej petície uznesenie, ktorého znenie sa zverejňuje v prílohe tohto oznámenia.

icopdf Výpis uznesenia k petícii (PDF, 18 KB)


17.12.2015

POĎAKOVANIE

POĎAKOVANIE

Deti z Detského domova Bytča sa chcú veľmi pekne poďakovať primátorovi mesta Bytča p. Minárčikovi, sponzorom, rodičom, učiteľom a všetkým priateľom detí detského domova za  účasť na 2. ročníku Vianočného benefičného koncertu pre deti, ktorý sa uskutočnil dňa 03. 12. 2015 v Dome kultúry Bytča. Počas koncertu sa predstavili deti z profesionálnych rodín a deti zo všetkých pracovísk so svojimi úžasnými vystúpeniami. Na záver koncertu priniesol čert deťom mikulášske balíčky z OC Max Žilina a bol odovzdaný symbolický šek od žiakov Strednej priemyselnej školy stavebnej v Žiline.

Poďakovanie patrí sponzorom za charitatívne podujatia -  COOP Jednote v Čadci, Hotelu Dubná skala Žilina, Tunerom z Rudiny, Kinexu Bytča, Penziónu Mária v Korni a mnohým ďalším za celoročnú podporu a spoluprácu v prospech detí.

Ing. Alžbeta Masnicová, riaditeľka Detského domova Bytča » čítaj viac » 12.12.2015


Nové hasičské auto v Bytči.

Nové hasičské auto v Bytči.

Dňa 6. decembra 2015 podpredseda vlády a minister vnútra SR p. Róbert Kaliňák, v rámci projektu pripravenosti Slovenska v boji so živelnými pohromami na Slovensku, odovzdal hasičom z Bytče nové hasičské auto IVECO DAILY za účasti poslanca NR SR a predsedu ŽSK Juraja Blanára, primátora mesta Bytča p. Miroslava Minárčika, generálneho sekretára Dobrovoľnej požiarnej ochrany Slovenskej republiky p. Vendelína Horvátha, krajského riaditeľa hasičského záchranného zboru p. Jaroslava Kapusniaka a zástupcu primátora p. Juraja Babušíka, duchovného otca, dekana bytčianskej farnosti p. Duníka a ostatných vzácnych hostí... » čítaj viac » 9.12.2015


 
 

Správy z regiónu


Mladí väzni v Pardubiciach sa priotrávili liekmi na srdce


O život jedného z pacientov museli lekári dlho bojovať a úspešne mladíka opakovane oživili.


Na následky cholery zomrelo v Afrike za krátku dobu 550 ľudí


Na choleru ochorelo od vlaňajška doteraz celkovo 42.000 ľudí, a to v Etiópii, Južnom Sudáne, Keni, Malawi, Mozambiku, Tanzánii, Ugande a Zimbabwe.


SFZ predstavil nové vonkajšie dresy reprezentácie


Prvýkrát v nich Slováci na stretnutie vybehnú 29. marca v prípravnom zápase v Írsku.


Video: V Bavorsku sa zrazili vlaky, zomrelo desať ľudí


Nehoda sa stala približne 41 kilometrov juhovýchodne od Mníchova.


Obmedzenie letov spôsobilo veľké straty ruským letiskám


Zhruba polovica strát je v dôsledku decembrového rozhodnutia Ruska zastaviť charterové lety do Turecka.


Anonym opäť hrozil RegioJetu bombami vo vlakoch a autobusoch


Hrozba sa týka dvoch autobusových a štyroch vlakových liniek smerujúcich krížom cez Českú republiku.