Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 21.1.2019.
Meniny má Vincent, zajtra Zora.

logo

Oznam

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľností, upozorňuje občanov na povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľnosti v termíne do 31.1.2019. Podľa zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov priznanie k dani z nehnuteľnosti, prípadne čiastkové priznanie k daniz nehnuteľnosti je daňovník povinný podať, ak v roku 2018 nadobudol do vlastníctva nehnuteľnosti (pozemok, stavbu, byt) kúpou, darovaním, dedením .
Podať daňové priznanie do 31.1.2019 je povinný podať aj ten daňovník, ktorému zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnosti, t.j. predal, prípadne daroval pozemok, stavbu alebo byt, ktorý v r.2018 vlastnil. V prípade zániku vlastníctva k nehnuteľnosti daňovník podáva čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti.
Na základe vyššie uvedeného sú daňovníci povinní plniť si povinnosti vyplývajúce zo zákona č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov a platného Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytče č.9/2015 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území Mesta Bytča.


16.1.2019

Príhovor primátora mesta

primator2018.jpg

Vážení spoluobčania,
v rýchlom kolobehu dní nášho každodenného uponáhľaného života prišiel čas Vianoc. Čas sviatočný, čas výnimočný, čas priam zázračný. Obdobie, v ktorom viac spomíname a preciťujeme čarovnú atmosféru Vianoc. Dovoľte mi, aby som vám v tento sviatočný čas všetkým z celého srdca zaželal príjemné, radostné a pokojné prežitie vianočných sviatkov v kruhu svojich najbližších. Urobme všetko preto, aby toto jedinečné čaro vianočných sviatkov, rovnako hĺbkou duše a úprimnosťou myšlienok, mali možnosť precítiť  vaši najbližší, ale aj naši spoluobčania a pocítiť atmosféru medziľudského puta. Venujme tichú spomienku tým, po ktorých zostalo pri stole prázdne miesto, ktorí už navždy ostali v našich srdciach a tešme sa z každého, s kým máme možnosť stráviť vianočné sviatky.

Zároveň mi dovoľte vážení spoluobčania sa s končiacim rokom poďakovať zamestnancom mesta a mestských organizácií, členom spoločenských organizácií, podnikateľským subjektom a živnostníkom na území nášho mesta a v neposlednom rade všetkým vám, obyvateľom, za vašu prácu v tomto roku. Za množstvo uskutočnených povinností pre fungovanie domácností, za prácu na Vašich pracoviskách, za prácu v prospech mesta, v ktorom žijete a vysloviť presvedčenie, že zo strany mesta sa budeme snažiť zabezpečovať chod života v meste v rámci našich kompetencií k čo najväčšej spokojnosti Vás všetkých.
 
Všetkým Vám osobne prajem, aby vás nadchádzajúci rok 2019 sprevádzal len v pozitívnom duchu, ktorý vám prinesie viac pevného zdravia, viac síl a šťastia v každodennom živote, zlepšenie medziľudských vzťahov, harmónie a pochopenia. Nech vám vaše deti  prinášajú len radosť a prítomnosť vašich najbližších nech podporí vzájomnú dôveru a porozumenie.

Zároveň mi dovoľte vás všetkých pozvať na silvestrovkú diskotéku na námestí a novoročný ohňostroj, ktorý bude o 00:45 hod.


23.12.2018

Oslavy 90. výročia založenia školy

Oslavy 90. výročia založenia školy

Základná škola na Ulici Eliáša Lániho v Bytči tento rok oslavuje 90. výročie svojho založenia. S finančnou podporou grantového systému mesta Bytča a s finančnou podporou Žilinského samosprávneho kraja sa v Dome kultúry Bytča uskutočnila slávnostná akadémia. Počas nej žiaci školy pod vedením svojich pedagógov pre 90-ročnú jubilantku uvili kytičku spevu, tanca i hovoreného slova. Pozvanie na oslavy školy prijali vzácni hostia - primátor mesta Bytča Ing. Miroslav Minárčik, zástupcovia mesta, riaditelia škôl, rodičia, zamestnanci školy a v neposlednom rade starší kolegovia, bývalí učitelia ... » čítaj viac » 17.12.2018


Oznam - vývoz komunálneho odpadu počas vianočných sviatkov

Informujeme občanov o spôsobe vývozu komunálneho odpadu počas tohtoročných vianočných sviatkov.

• V sobotu 22.12. sa uskutoční mimoriadny vývoz komunálneho odpadu na sídliskách od bytových domov,
• Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov na sídliskách a od firiem, sa uskutoční 27.12. vo štvrtok, namiesto stredy 26.12, a
• 28.12. piatok,  namiesto štvrtka 27.12.
• Vývoz komunálneho odpadu z rodinných domov, bytových domov na sídliskách a od firiem, sa uskutoční 3.1.2019 štvrtok, namiesto stredy 2.1.2019, a
• 4.1.2019 piatok, namiesto štvrtka 3.1.2019.


11.12.2018

Do Bytče prišiel Mikuláš.

Do Bytče prišiel Mikuláš.

Streda, 5.december, patrila v Bytči tak ako aj na celom Slovensku mikulášskej nádielke, nie však tej snehovej, ale v podobe rozdávania balíčkov, na ktoré sa tešia celý rok najmä deti.
„Mikulášsky“ program pre deti a ich rodičov začínal o 16,00 hodine v Dome kultúry v Bytči. Zaujímavé divadlo si pripravili členovia divadelného krúžku z Centra voľného času pod vedením pani riaditeľky Márii Hlavoňovej. Potom nasledol príchod Mikuláša spolu s anjelmi i čertami, ktorí už k jeho návšteve  tiež neodmysliteľne patria. Tu nadšeným deťom rozdal balíčky sladkostí  a tak vyčaroval úsmev na ich tvárach.
O 17:00 hod začal program aj na Námestí SR... » čítaj viac » 10.12.2018


Oznam

Mesto Bytča na základe viacerých upozornení občanov ohľadne kvality vody z verejného vodovodu, ktorá je po pustení  z kohútikov biela, preverilo daný problém u dodávateľa Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s., Žilina s týmto výsledkom.     
Kedže tento rok je zrážkovo podpriemerný a hladiny spodných vôd sú na rekordne nízkej úrovni a to sa týka aj hlavnej studne Bytča -Hliník, z uvedeného dôvodu pristúpili k  dozásobovaniu verejného vodovodu  vodou  z vodného zdroja, ktorá  k nám prúdi pod vyšším tlakom, takže ju musia redukovať na vyhovujúci tlak prípustný pre rozvodnú sieť v meste Bytča. Táto voda musí prejsť cez  filter a redukčný ventil, ktorého konštrukcia spôsobuje prevzdušnenie ním pretekajúcej vody. Táto sa dostáva až k odberateľom. Nejde však o žiadnu chemikáliu ako si občania myslia. Táto voda je  nezávadná a po naliatí do pohára či fľaše sa po pár sekundách "vyčíri "a  drobné bublinky vzduchu sa stratia. V týchto dňoch vykonávajú odkalenie a odvzdušnenie rozvodnej siete s cieľom eliminovať popísaný stav.

29.11.2018

Nadácia Pre deti Slovenska sa rozhodla podporiť športovo nadané deti

Nadácia Pre deti Slovenska sa rozhodla podporiť športovo nadané deti

V grantovom programe Dôvera 2018 JAR_6. ročník sa Nadácia pre deti Slovenska rozhodla podporiť sumou 1000 € projekt krátkodobého tréningového programu vybraných žiakov Základnej školy na Ulici Eliáša Lániho v Bytči vo vysokohorskom prostredí Nízkych Tatier ... » čítaj viac » 29.11.2018


 
 

Správy z regiónu


Žilina aj tento rok pobeží s celým svetom pre dobrú vec

Žilinu dnes navštívil ve?vyslanec Kórejskej republiky

Tip: Podanie da?ového priznania k dani z nehnute?ností

Vý?ažok z Primátorského pun?u putuje do Diecéznej charity Žilina

Zimná údržba komunikácií po?as 16. 1. 2019

H?adáme najúspešnejších športovcov za rok 2018. Nominujte svojich favoritov

Nadácia Kia Motors Slovakia ocenila zaujímavé projekty

Pozvánka na diskusiu – SPRÁVY ZO SAMOSPRÁVY: DNES O KORUPCII A TRANSPARENTNOSTI

Aktívna spolupráca je základom úspechu

Bežkári môžu využi? upravené bežecké trate v Žiline i okolí