Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 22.3.2019.
Meniny má Beňadik, zajtra Adrián.

logo

Oznam - BRO

Vážení spoluobčania informujeme Vás, že v termíne od 1. apríla do konca októbra 2019 bude Mesto Bytča opätovne zabezpečovať oddelený zber biologicky rozložiteľného odpadu (BRO). Zvoz BRO od obyvateľov bude realizovaný prostredníctvom zberných nádob hnedej farby, ktoré máte v domácnosti k dispozícii. BRO bude odvážaný dvakrát za mesiac vždy v párnom týždni nasledovne:

PONDELOK: Hrabové, Malá Bytča
UTOROK: Hliník nad Váhom
STREDA: Bytča
ŠTVRTOK: Bytča
PIATOK: Pšurnovice, Mikšová, Beňov

Informujeme občanov, že tieto kontajnery sú určené len na ukladanie BRO:
zo záhrad –  konáre, tráva, lístie atď.,
na kuchynský odpad –  zvyšky ovocia, zeleniny, a pod.
Je zakázané zmiešavať BRO s inými zložkami komunálneho odpadu. Kontajnery hnedej farby, nie sú určené na tekutý kuchynský odpad a odpad živočíšneho pôvodu. Odvoz BRO zo záhradkárskych osád bude realizovaný veľkokapacitnými kontajnermi zelenej farby.

 


20.3.2019

Oznam

Mesto Bytča príjme do pracovného pomeru kuriča do materskej školy od 1.augusta 2019.
Informácie:
Mestský úrad, Námestie SR 1, Bytča
Referát školstva, č.t. 041 5073922


13.3.2019

Oznámenie

Mesto Bytča oznamuje, že po dohode s Daňovým úradom Žilina, budú pracovníci DU preberať daňové priznania za rok 2018 v priestoroch Domu kultúry v Bytči v dňoch:
29. marca 2019 - piatok - od  9.00 hod. do 15.00  hod.
1. apríla 2019 - pondelok - od  9.00 hod. do 15.00  hod.


11.3.2019

Mestská polícia Bytča sa v r. 2018 opäť úspešne zapojila do Výzvy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti prevencie kriminality. 


„Na základe spracovaného projektu bola mestu Bytča poskytnutá dotácia vo výške 5 000 eur. Vďaka tomu bol rozšírený už jestvujúci kamerový systém o šesť nových bezpečnostných kamier. Tieto kamery sú umiestnené v parkoch a na miestach, kde sa vo väčšom počte zdržiavajú a hrajú hlavne maloleté deti, čím bude zaistená ich väčšia bezpečnosť,“ uviedol náčelník mestskej polície Marek Smetana. Kamery boli umiestnené... » čítaj viac » 28.2.2019


Oznamovacia povinnosť prevádzkovateľa malého zdroja znečisťovania ovzdušia (MZZO)


Informujeme Vás, že dňa 15. februára 2019 uplynul zákonom č. 401/1998 Z.z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia (ďalej len „zákon o poplatkoch“) v znení neskorších predpisov termín stanovený prevádzkovateľom MZZO na oznámenie údajov súvisiacich s nimi prevádzkovanými MZZO a vznikom poplatkovej povinnosti ... » čítaj viac » 22.2.2019


Oznam

Primátor mesta oznamuje občanom, že dňa 15. 3. 2019 o 15,00 hodine sa bude v Dome kultúry v sále na prízemí, konať obrad uvítania detí do života.
Obrad uvítania do života sa koná pre deti, nových občanov mesta Bytča, ktoré sa narodili od 10. 10. 2018 (ak sa ešte nezúčastnili obradu) do 28. 2. 2019.
V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča sa bude na obrade odovzdávať aj finančná podpora vo výške 100,- €, ktorá je poskytnutá pre narodené dieťa, ak má trvalý pobyt na území mesta Bytča.
Ak sa príjemca finančnej podpory (rodič) nezúčastní na obrade, bez ohľadu na dôvod neúčasti, finančná podpora mu bude vyplatená v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči, na základe neformálnej žiadosti.

Mgr. Mária Klučiarová
sekretariát primátora
č.t.: 041/507 3924, 0905 752 489


11.2.2019

Hlasujte za náš projekt

Vážení rodičia a priatelia školy,
kolektív MŠ na Ul. Dostojevského v Bytči Vás prosí o výpomoc pri hlasovaní za náš projekt“ Pieseň spája rodinu, ba aj celú dedinu“, ktorým chceme získať financie na zakúpenie detských hudobných nástrojov do našej MŠ. Hlasuje sa nasledovne:
- Otvoriť  web http://www.pre3generacie.sk/
- Nájsť projekt č. 9 – Pieseň spája rodinu, ba aj celú dedinu (klik na pridať hlas)
- Napísať svoju mail. adresu (klik na hlasovať za nápad)
- Otvoriť svoj mail a kliknuť na odkaz (link)
Ďakujeme za Váš hlas.

Kolektív MŠ Dostojevského


5.2.2019
 
 

Správy z regiónu


Uvítanie malých Žilin?anov a Žilin?aniek 21. 3. 2019 o 13.00 hod. + FOTOGALÉRIA

Uvítanie malých Žilin?anov a Žilin?aniek 21. 3. 2019 o 14.00 hod. + FOTOGALÉRIA

Výstava handicapovaných umelcov ponúka zaujímavé diela + FOTOGALÉRIA

Žilinská radnica vypisuje výberové konania na zástupcov mestských spolo?ností

V Budatíne už druhý týžde? vy?í?a podpa?a?

Žilinu navštívila verejná ochranky?a práv. Zaujímala sa o problematiku marginalizovaných skupín

Žilina vyhlasuje grantové výzvy. Po novom už o ne možno požiada? elektronicky

Policajti odhalili vodi?ov pod vplyvom alkoholu

2 medaily z MS Slovenska pre Kraso klub Žilina

Rozbicyklujme Žilinu! Koncom marca štartuje žilinský bikesharing