Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 27.2.2020.
Meniny má Alexander, zajtra Zlatica.

logo

Predstavím ťa oteckoviNa fašírky mi nesiahajRozprávkové lesné kráľovstvoPavel ,,Hirax“ BaričákBanánová veľryba

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v meste Bytča

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 16.03.2020 07:30 do: 16.03.2020 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre mesto Bytča, ulice: 1. mája, Gaštanová, Javorová, Lúčna, Malobytcianska, Okružná. icopdf Podrobný rozpis (PDF, 89 KB)


24.2.2020

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v meste Bytča

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 13.03.2020 07:30 do: 13.03.2020 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre mesto Bytča, ulice: Dostojevského, Eugena Geromettu, Gaštanová, Komenského, Mieru, Thurzova. icopdf Podrobný rozpis (PDF, 72 KB)


21.2.2020

Poďakovanie

My obyvatelia bytov zariadenia Jesienka ZPS na Treskoňovej ulici 813, chceme touto cestou poďakovať pani Mgr. Adriane Tichej, riaditeľke zariadenia  a samozrejme všetkým prispievateľom, za spríjemnenie Vianočných dní. Obyvateľom bytov boli odovzdané  Vianočné balíčky s malými darčekmi. Väčšina z nás žije v skromných podmienkach a táto pozornosť nám spríjemnila Vianočné dni.

Za to že ste si na nás spomenuli a venovali nám radosť a pozornosť ďakujeme.


Obyvatelia bytov zariadenia Jesienka
Treskoňova ul. 813, Bytča


12.2.2020

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v meste Bytča

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 26.02.2020 07:30 do: 26.02.2020 14:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre mesto Bytča, ulice: 1. mája, Malobytčianska, Okružná, Gaštanová, Javorová, Lúčna. icopdf Podrobný rozpis (PDF, 101 KB)


6.2.2020

Oznam o prerušení distribúcie elektriny v meste Bytča

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že v termíne od: 21.02.2020 07:30 do: 21.02.2020 15:30 bude prerušená distribúcia elektriny pre mesto Bytča, ulice: Hlinkova, Janka Krála, Komenského, K. Martýrov, Námestie SR, Okružná, Popoliška, Rázusova, SNP, Thurzova, Treskoňova. icopdf Podrobný rozpis (PDF, 87 KB)


28.1.2020

Oznam - obrad uvítania detí do života

Primátor mesta oznamuje občanom, že dňa 6. 3. 2020 o 15,00 hodine sa bude v Dome kultúry v sále na prízemí, konať obrad uvítania detí do života.

Obrad uvítania do života sa koná pre deti, nových občanov mesta Bytča, ktoré sa narodili od 1. 10. 2019 (ak sa ešte nezúčastnili obradu) do 31. 1. 2020. V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča sa bude na obrade odovzdávať aj finančná podpora vo výške 100,- €, ktorá je poskytnutá pre narodené dieťa, ak má trvalý pobyt na území mesta Bytča.

Ak sa príjemca finančnej podpory (rodič) nezúčastní na obrade, bez ohľadu na dôvod neúčasti, finančná podpora mu bude vyplatená v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči, na základe neformálnej žiadosti.

Mgr. Mária Klučiarová
sekretariát primátora
č.t.: 041/507 3924, 0905 752 489


27.1.2020

UPOZORNENIE

Mesto Bytča, ako správca dane z nehnuteľnosti upozorňuje občanov na povinnosť podľa § 99a a § 99b zák.č.582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľnosti správcovi dane Mestu Bytča do 31.janára u tých, ktorí sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľností alebo u nich došlo k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo mu zaniklo vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností.

Priznanie dane z nehnuteľnosti je možné podať na Mestskom úrade v Bytči, č.dv.6 v stránkové dni pondelok, utorok a piatok v čase od 7.30 hod. do 15.30 hod a v stredu v čase od 8.00 hod. do 16.00 hod. Ak daňové priznanie na daň z nehnuteľnosti bude podané po lehote na podanie daňového priznania, t.j. po 31. januári zdaňovacieho obdobia, správca dane mu uloží pokutu podľa zákona 563/2009 Z.z. daňového poriadku.


22.1.2020

Novoročný koncert DH Kolárovičanky naplnil sálu Domu kultúry.

Novoročný koncert DH Kolárovičanky naplnil sálu Domu kultúry.

Dom kultúry v Bytči ožil 12.1.2020 tradičným Novoročným koncertom DH Kolárovičanka. Podujatie je už pár rokov neoddeliteľnou súčasťou kultúrneho života mesta a okrem symbolického vítania nového roka, je aj príležitosťou na stretnutie a započúvanie sa do tónov melódií známych skladateľov domácej a zahraničnej hudby. Tí, ktorí sa rozhodli vstúpiť do nového roka v objatí hudby si počas koncertu mohli vypočuť piesne moravské, slovenské, ale tiež piesne zahraničných autorov. Piesne s textom, ktorý je určite v mnohých ohľadoch lákavý, lebo texty bývajú krásne, ľúbivé, veľa piesní je tiež o láske, ale aj piesne orchestrálne a sólové. Zazneli skladby aj skladateľa, aranžéra a umeleckého vedúceho Martina Kučeru a kapelníka Štefana Bulíka. Cez prestávku vystúpila so svojimi piesňami aj mladá kolárovická harmonikárka a speváčka Eliška Drobčiarová... » čítaj viac » 16.1.2020


 
 

Správy z regiónu


Oznámenie o rozmiestnení VKK - Budatín, Zádubnie, Zástranie

Žilina privíta hokejbalový šampionát, reprezentanti majú najvyššie ciele

Podozriví z majetkovej trestnej činnosti

V Žiline môže v parlamentných voľbách voliť vyše 68-tisíc ľudí a 466 prvovoličov

Pozvánka na stretnutie k revitalizácii sídliska Hliny I a II

Na deviatich materských školách v Žiline sa deti učia v nových technických kútikoch

Mesto Žilina bude pripravovať prihlášku na Európske hlavné mesto kultúry

Jarné prázdniny na klzisku

Zaujímavé podujatia v Rosenfeldovom paláci

Hlavným architektom mesta Žilina bude Rudolf Chodelka