Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 3.12.2021.
Meniny má Oldrich, zajtra Barbora.

logo

Dajte o sebe vedieť

Zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Mesta Bytča

Mesto Bytča - Mestské zastupiteľstvo v Bytči, na svojom zasadnutí konanom dňa 24.11.2021, schválilo uznesením č. 162/2021 zverejnenie zámeru priameho predaja majetku Mesta Bytče, nehnuteľnosti a to garáže č. súp. 1713 v k.ú. Veľká Bytča, nachádzajúcej sa v areáli futbalového ihriska TJ Pšurnovice, tretej osobe, formou priameho predaja v súlade s §9a ods. 1 písm c), zák. č. 138/1991 Zb. z. o majetku obcí v znení neskorších predpisov a  v  súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Bytča zo dňa 23.11.2016, za minimálnu kúpnu cenu vo výške 3 000 €  .Viac informácii nájdete v odkaze - link


29.11.2021

Adventné svetlo má zasvietiť v nás samotných.

Adventné svetlo má zasvietiť v nás samotných.

Prichádza najkrajšie obdobie roka – Vianoce, ktorým prechádza obdobie adventné (z lat. adventus príchod). Najstarším symbolom adventného obdobia je ADVENTNÝ VENIEC so štyrmi sviecami, ktoré sa postupne zapaľujú počas štyroch adventných nedieľ. Aj v tomto roku, v tejto celospoločensky neľahkej situácii, si mesto Bytča zachovalo tradíciu a zvyk, ktoré sa viažu k tomuto obdobiu. Dnes 28. novembra 2021 zapálil primátor mesta Bytča Miroslav Minárčik spolu s dekanom farnosti vdp. Petrom Švecom prvú sviečku ... » čítaj viac » 28.11.2021


Harmonogram vývozu triedeného odpadu - doplnenie

Oznamujeme občanom, že dňa 29.novembra 2021 (pondelok), bude zabezpečený odvoz PLASTOV z rodinných domov v meste Bytča a mestských častiach, a dňa 30. novembra 2021 (utorok) v mestských častiach Hrabové a Hliník nad Váhom.


24.11.2021

Vitamínové balíčky pre seniorov.

Mesto Bytča daruje všetkým seniorom od 60 rokov vitamínový balíček. Vitamínový balíček dostanú aj občania, ktorí dovŕšia vek 60 rokov v roku 2022.

V časoch chrípkových vírusov a stále pretrvávajúcej zlej pandemickej situácie, kedy stále nie je možné stretávať sa so seniormi, sa vedenie mesta aj touto cestou snaží podporovať a chrániť svojich občanov.

Vitamíny si môžu všetci spomínaní seniori vyzdvihnúť s občianskym preukazom každý pracovný deň v čase od 9:00 hod. do 11:30 hod. a od 12: 30 hod. do 16,00 hod. v Dome kultúry v Bytči, Treskoňová 814/3, 014 01 Bytča a to od 25.11.2021 - balíček môže prebrať aj rodinný príslušník, prípadne iná poverená osoba, ktorá sa preukáže svojim OP a podpíše prevzatie balíčka.

Občania mestských častí budú informovaní o prebratí balíčkov svojimi poslancami.


24.11.2021

OZNAM - Očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Bytči.

Vážení občania, v rámci vakcinačného plánu Žilinského samosprávneho kraja a v snahe sprístupniť očkovanie pre všetky vrstvy obyvateľstva príde v stredu  1. 12. 2021 do mesta Bytča výjazdová očkovacia skupina VAKCI ZUZKA.

Očkovanie bude prebiehať v čase od 13:00 hod do 17:30 hod v Dome kultúry v Bytči.

V tomto čase má možnosť každý, kto prejaví záujem, nechať sa zaočkovať jednodávkovou vakcínou Janssen od spoločnosti Johnson & Johnson bez predošlej registrácie. Treba si so sebou priniesť občiansky preukaz a poisteneckú kartičku.

Vakcína Janssen je určená iba pre nezaočkovaných.


23.11.2021

OZNAM - PREVÁDZKA MOM V BYTČI

Mobilné odberové miesto Bytča, S. Bíroša 660 v Bytči je otvorené Pondelok - Nedeľa v čase od 07:00 h.-10:45 h./ 13:00 h.-16:45 h.

Ag test - 15,- EUR

PCR test 59,- EUR a výsledok už od 21:00 daného dňa

PROTILÁTKY po očkovaní a prekonaní Covid-19 od 16,90 .- EUR


23.11.2021

Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva

Podľa § 12, ods. 1 zákona č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení zvolávame zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Bytči, ktoré sa bude konať dňa 24. 11. 2021 (streda) o 14,00 hodine v sále na prízemí Domu kultúry v Bytči.


19.11.2021

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

Vážená obec/mesto, v zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám oznamujeme, že v termíne od: 13.12.2021 07:30 do: 13.12.2021 16:30, bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohe tohto oznamu - link


19.11.2021