Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Utorok 27.9.2022.
Meniny má Cyprián, zajtra Václav.

logo

FÍHA tralalaZdeněk Izer - Na plný COOLE

OZNAM

Primátor mesta oznamuje občanom, že dňa 13. 10. 202216,00 hodine sa bude v Dome kultúry v sále na prízemí, konať obrad uvítania detí do života.

Obrad uvítania do života sa koná pre deti, nových občanov mesta Bytča, ktoré sa narodili od 1. 3. 2022 do 31. 8. 2022.

V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča

sa bude na obrade odovzdávať aj finančná podpora

vo výške 100,- €, ktorá je poskytnutá pre narodené dieťa, ak má trvalý pobyt na území mesta Bytča.

Ak sa príjemca finančnej podpory (rodič) nezúčastní na obrade, bez ohľadu na dôvod neúčasti, finančná podpora 

mu bude vyplatená v hotovosti v pokladni Mestského úradu v Bytči, na základe neformálnej žiadosti.

 

  Mgr. Mária Klučiarová

sekretariát primátora

č.t.: 041/507 3924, 0905 752 489


26.9.2022

Oznámenie

Mestu Bytča bolo dňa 12.09.2022 doručené vypracované záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu
,,Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+".
Občania môžu nahliadnuť do záverečného stanoviska, robiť z neho odpisy, výpisy alebo
na vlastné náklady zhotoviť kópie, na Oddelení správy majetku a regionálneho rozvoja na Mestskom úrade v Bytči počas pracovnej doby.

Zároveň má verejnosť možnosť nahliadnuť do strategického dokumentu aj na webovej

stránke https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-rozvoja-socialneho-rozvoja-zilinskeho-samospravn 

icopdf PHSR ŽSK  ZS aktual (PDF, 1021 KB)

icopdf List k ZS  pre obce (PDF, 128 KB)


14.9.2022

Inzerát

Riaditeľstvo ZŠ na Ulici Eliáša Lániho v Bytči prijme na zástup za PN kvalifikovaného učiteľa fyziky a techniky s predpokladaným nástupom od 12. 9. 2022.

Podmienky prijatia: v zmysle platnej legislatívy. Životopis s kontaktnými údajmi zasielajte do 8. 9. 2022 na mail: skola@zselaniho.sk. Bližšie informácie na tel. čísle 0911 552 223.

K žiadosti o pracovnú pozíciu je nutné pripojiť aj súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle platnej legislatívy.


12.9.2022

Oznam

Novootvorené mobilné odberové miesto v Meste Bytča sa nachádza na Ul. S.Bíroša 660 na COVID 19 je oproti reštaurácii v Uličke.

Otvorené je Pondelok-Piatok-Nedeľa od 8.00 hod do14.00 hod.

Testovanie Antigénovými testami do 5 minút a RT PCR testami do 24 hod. Seniori nad 60 rokov alebo pacienti z výmenným lístkom od lekára RT PCR zdarma!!!

Vybavujú ihneď pri príchode prípadne možnosť objednania cez stránku Bookio.sk.


12.9.2022

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny

V zmysle ustanovenia § 31 odsek 2 písm. t) zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení Vám
oznamujeme, že v termínoch:

od: 05.10.2022 07:30:00 do: 05.10.2022 16:30:00

od: 07.10.2022 07:30:00 do: 07.10.2022 15:30:00

bude vo Vašej obci prerušená distribúcia elektriny z dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a.s.. Obmedzená distribúcia elektriny bude pre odberné miesta a lokality vo Vašej obci uvedené v prílohách:

Príloha č.1

Príloha č.2

 


6.9.2022

PRÍHOVOR PRIMÁTORA MESTA BYTČA - ZAČIATOK ŠKOLSKÉHO ROKA

primator_aktual.jpg

Milí žiaci a študenti,
vážení učitelia a rodičia,

Začiatok septembra už tradične patrí otvoreniu nového školského roka.    

Pre vás milí žiaci a študenti, to znamená možnosť naučiť sa veľa nového. Prajem vám úspešný nový školský rok 2022/2023. Nech sú to pre Vás príjemné chvíle pri objavovaní nových poznatkov a zručností potrebných pre uplatnenie sa v ďalšom živote.

Vás, milí rodičia, čaká množstvo úloh, povinností, ale aj radostí, ktoré budete prežívať spolu s vašimi deťmi.  Držím vám palce, aby ste popri pracovných a rodinných povinnostiach zvládli túto neľahkú úlohu.

Prváčikom želám úspechy pri získavaní nových vedomostí a zručností. Pre deviatakov je to dôležitý rok. Aj im prajem, aby zdarne ukončili povinnú školskú dochádzku a vybrali si správnu strednú školu, v ktorej budú pokračovať v napĺňaní svojho životného cieľa. Aj našim stredoškolákom a gymnazistom držím palce, aby zvládli neľahké štúdium.

Na záver vopred ďakujem všetkým pedagógom a nepedagogickým zamestnancom za ich obetavú prácu a úsilie, ktoré vynakladajú pre našu mládež.

Ing. Miroslav Minárčik

primátor mesta


5.9.2022

Oznam

Odvolanie času so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Žiline Vám na základe pretrvávajúcich klimatických podmienok zasiela v prílohe Odvolanie času zo zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, ktorý bol vyhlásený od 5.8.2022.


2.9.2022