Mapa mesta

Upozornenie: Názvy ulíc na Google mape sa nemusia zhodovať s dole uvedeným oficiálnym zoznamom ulíc :

Názvy ulíc

 

 • 1. mája
 • Bottova
 • Brezová
 • Červeňanského
 • Dostojevského
 • Družstevná
 • Dukelská
 • Eliáša Lániho
 • Eugena Geromettu
 • Fraňa Kráľa
 • Gaštanová
 • Hlavná
 • Hlinícka
 • Hlinkova
 • Hollého
 • Hurbanova
 • Hviezdoslavova
 • Janka Kráľa
 • Javorová
 • Kilianova
 • Kolárovská
 • Kollárova
 • Komenského
 • Kragujevských Martýrov
 • Kukučínova
 • Kvetná
 • Lombardiniho
 • Lúčna
 • Malobytčianska
 • Mičurova
 • Mieru
 • Miksova
 • Moyzesova
 • Na Sahare
 • Na Salaš
 • Na Tehelňu
 • Námestie SR
 • Okružná
 • Popoliška
 • Pšurnovická
 • Radlinského
 • Rázusova
 • Stanislava Bíroša
 • Sidónie Sakalovej
 • Sládkovičova
 • SNP
 • Škorvánkova
 • Štefánikova
 • Štúrova
 • Švecova
 • Thurzova
 • Treskoňova
 • Zámocká
 • Zámok
 • Záhradná

Prímestské časti

 

 • Hliník nad Váhom
 • Hrabové
 • Mikšová
 • Pšurnovice
 • Malá Bytča