Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Štvrtok 29.6.2017.
Meniny má Peter a Pavol, Petra, zajtra Melánia.

logo

Verejné obstarávanie

Názov Mesto Bytča
IČO 321 192
Adresa Námestie Slovenskej republiky, Bytča
PSČ 014 01
Štatutár Bc. Miroslav Minárčik – primátor mesta
Kontakt tel: 041/5073914, fax: 041/5073912
E-mail aukcie@bytca.sk
Poznámka Mesto Bytča, verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Všeobecné informácie


Mesto Bytča je verejným obstarávateľom, podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a o doplnení niektorých zákonov

Mesto Bytča bude na svojej internetovej stránke zverejňovať nasledovné údaje:

 - výzvy na predkladanie ponúk pri zákazkach s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní,
 - prieskumy trhu za účelom zistenia predpokladanej hodnoty zákazky


Záujemcovia, resp. uchádzači, ktorí majú záujem o účasť vo verejnom obstarávaní sa môžu verejného obstarávania zúčastniť za splnenia podmienok uvedených v konkrétnych oznámeniach a výzvach zverejnených Mestom Bytča. Kontakty na príslušnú zodpovednú osobu budú uvedené pri jednotlivých oznámeniach, alebo výzvach.

Oznámenia a výzvy

Informácia o zadávaní zákaziek na obstaranie tovarov, služieb a prác

Plán obstarávania

Výsledky obstarávania

 

icopdf Súhrnná správa o zákazkách podľa § 117 ods. 2 zák č. 343/2015 za  I. štvrťrok 2017 (PDF, 31 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 117 ods. 2 zák č. 343/2015 za IV. štvrťrok 2016 (PDF, 38 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 117 ods. 2 zák č. 343/2015 za III. štvrťrok 2016 (PDF, 38 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. a § 117 ods. 2 zák č. 343/2015 za II. štvrťrok 2016 (PDF, 43 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. I. štvrťrok 2016 (PDF, 31 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. IV. štvrťrok 2015 (PDF, 31 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. III. štvrťrok 2015 (PDF, 105 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. II. Štvrťrok 2015 (PDF, 28 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 91 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. I. štvrťrok 2015 (PDF, 24 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 91 ods. 9 písm. a) zák. č. 25/2006 Z.z. za IV. štvrťrok 2014 (PDF, 44 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. za III. štvrťrok 2014 (PDF, 25 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach podľa § 9 ods. 9 zák. č. 25/2006 Z.z. za II. štvrťrok 2014 (PDF, 34 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za I. štvrťrok 2014 (PDF, 41 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2013 (PDF, 45 KB)

icopdf Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za I. až III. štvrťrok 2013 (PDF, 25 KB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za I. až IV. štvrťrok 2012 (PDF, 23 KB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za IV. štvrťrok 2011 (PDF, 22 KB)

Súhrnná správa o zákazkach s nízkou hodnotou za II. štvrťrok 2011 (PDF, 9 KB)

Aukcie, prieskumy, dražby

INFORMÁCIA PRE PODNIKATEĽSKÉ SUBJEKTY (09.05.2013) :

V rámci aktualizácie databázy podnikateľov pôsobiacich na území mesta, máte možnosť zaevidovať Vašu organizáciu v novej databáze podnikateľov mesta Bytča. Priloženú tabuľku vyplňte a zašlite elektronicky na adresu  aukcie@bytca.sk. Pred vyplnením tabuľky, ktorá je vo formáte MS EXCEL, je nutné súbor .xls najprv uložiť do vášho počítača, potom vyplniť, zmeny uložiť a následne odoslať na aukcie@bytca.sk.

Vyplnenú tabuľku môžete doručiť aj v listinnej forme na adresu: Mestský úrad v Bytči, Námestie Slovenskej republiky č. 1/1, 014 01 Bytča, alebo priamo na podateľňu mestského úradu. Termín ukončenia úvodnej fázy aktualizácie databázy je 31.5.2013.

Tabuľka (XLS, 40 KB)


26.5.2011