Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Pondelok 25.9.2023.
Meniny má Vladislav, zajtra Edita.

logo

Výsledky obstarávania

Predmet zákazky Identifikácia úsp. uchádzača Cena bez DPH Cena s DPH Výsledok Postup verej. obstar.
ROK 2008:          
Oprava MK - Ul. Hlinkova (horná časť) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   1.408.168,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Mikšová (Beňov) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   450.659,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Malá Bytča (k podjazdu) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   464.178,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Mikšová EUROVIA - cesty, a. s. Košice   145.555,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Mikšová (od zvonice) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   122.343,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Malá Bytča (pri dome č. 71) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   115.077,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena okien za plastové MŠ Hliník n/V. PFH s.r.o. Predmier   168.028,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena plyn. kotla MŠ Hurbanova AMPO - Ondruš Žilina   388.535,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oplotenie cintorína v Hrabovom Jozef Králik Bytča   666.638,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena Hliníkových dverí MŠ Dostojevského ALUPLAST, s.r.o. Žilina   198.866,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oplotenie športového areálu Bytča PRO - HOUSES, s.r.o. Dlhé Pole   313.890,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Pšurnovice (Zemani,Keraky,Michalky) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   500.543,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Bytča (Ul. Okružná) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   440.685,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Bytča (Ul. Zámocká) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   919.852,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK - Bytča (Ul. SNP) EUROVIA - cesty, a. s. Košice   952.380,-Sk zmluva o dielo ZNH
Doplnok územného plánu mesta Bytča č.3 Ing. Arch. Peter Krajč, Žilina   999.600,-Sk zmluva o dielo ZNH
Prenájom KTR Bytča TES MEDIA, s.r.o., Žilina   29,75 Sk/mesiac/účastník zmluva o prenájme ZNH + EA
ROK 2009:
         
Výmena okien na PZ Hliník n/V. PFH s.r.o., Predmier   10.774,84 € zmluva o dielo ZNH
Kancelárske potreby pre MsÚ Bytča KRPA Slovakia s.r.o., Hrabové   najnižšia cena - EA   ZNH + EA
Oprava strechy byt. domu Jesienka Ladislav Michút, Štiavnik   84.740,- € zmluva o dielo ZNH
Vypracovanie PD pre kompostáreň bioodpadov Ing. arch. J. Gallo, Žilina 26.500,- €   zmluva o dielo ZNH
Rekonštrukcia ZŠ Ul.Mieru Bytča DOSS s.r.o., Žilina   2.471.006,-€ zmluva o dielo podlimitná zákazka
Výmena okien a dverí MŠ Dostojevského TOMIR, s. r. o. Žilina   9.117,95 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí MŠ Hurbanova PFH, s. r. o. Predmier 80   7.383,95 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okie a dverí KD Malá Bytča PRO-HOUSES, s. r. o.   11.789,72 € zmluva o dielo ZNH
Spojovacia chodba PRO-HOUSES, s. r. o.   19.297,98 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí MŠ Pšurnovice, Hrabové, Hliník nad Váhom PRO-HOUSES, s. r. o.   6.100,26 € zmluva o dielo ZNH
Výstavba detských ihrísk MŠ Malá Bytča, Hrabové, Hliník nad Váhom Willex, s. r. o. Komárno   5.788,30 € zmluva o dielo ZNH
Vypracovanie PD pre objekt JESIENKA Arkon atelier, s.r.o.   35.045,50 € zmluva o dielo ZNH
Oprava strechy bytového domu JESIENKA GFCH, s. r.o. V.Tvrdého 12 ZA   102.501,38 € zmluva o dielo ZNH
Oprava MK Hollého - chodník DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča   33.202,19 € zmluva o dielo zZNH
Oprava chodníkov na Sídlisku 1. Mája Bytča DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča   32.788,39 € zmluva o dielo ZNH
Oprava chodníka Ul. S. Sakalovej SP Servis, s. r. o. Štiavnik   28.951,31 € zmluva o dielo ZNH
Dodávka mäsa pre ŠJ pri ZŠ Ul. mieru a ZŠ. Ul. E. Lániho CARNEX, s. r. o. Francova Lhota (ČR)   Najnižšie ceny vybratých polož. kúpna zmluva PP + EA
Oprava chodníkov priľahlých k novej kruh. križovatke št. cesty I/18 a II/507 DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča   37.187,50 € zmluva o dielo ZNH
ROK 2010:          
Stoly pre ZŠ Ul. mieru K-Ten Turzovka, s. r. o.   13.740,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Stoličky a katedry pre ZŠ Ul. mieru Ing. L. Pavlíková, Makov 141   21.801,33 € zmluva o dielo ZNH + EA
Tabule pre ZŠ pre ZŠ Ul. mieru MY DVA, s. r. o. Bratislava   21.300,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Školské skrinky pre ZŠ Ul. mieru AJ Produkty, a. s. Bratislava   20.930,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Oprava fasády budovy MsÚ Bytča NATREX-M. Kubík, Žilina   27.300,00 zmluva o dielo ZNH + EA
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Infraštruktúra soc. služieb O4C, s. r. o. Žilina 3.200,- €   zmluva o dielo ZNH
Výsadba letničiek pred MsÚ Bytča EKOFIT, s. r. o. Kotešová   3.156,35 € objednávka ZNH
Výmena okien a dverí v MŠ Hurbanova P. Pavlík Thurzova 969 Bytča   17.054,00 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí v MŠ Dostojevského PRO-HOUSES, s. r. o.   17.897,00 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien, stav. úpravy PZ Bytča PRO-HOUSES, s. r. o.   2.075,60 € zmluva o dielo ZNH
PZ a KD Hliník n/Váhom - prístavba PFH, s. r. o. Predmier   10.774,87 € zmluva o dielo ZNH
Tribúna TJ Hliník n/Váhom-soc. Zariadenia PFH, s. r. o. Predmier   7.037,11 € zmluva o dielo ZNH
Kostol Pšurnovice -dlažba, sokel Ing. J. Ďuračka, Žilina   4.971,81 € objednávka ZNH
KD Pšurnovice-oprava fasády, maľovanie Ing. J. Ďuračka, Žilina   3.922,21 € zmluva o dielo ZNH
Oplotenie vodojemu-Hrabové Jozef Králik, Bytča   2.997,85 € zmluva o dielo ZNH
ROK 2011:          
REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE ZŠ LÁNIHO CALORIM SK, s.r. o. Nesluša 759   23.998,98 zmluva o dielo PP
ŠTÚDIA ŠPORTOVEJ HALY BYTČA Žilina Projekt, s. r. o. Kukučínova 990 ZA   2.800,00 objednávka ZNH
NÁKUP TECHNILÓGIE PRE PRÁČOVŇU JESIENKA Gastrotechnika plus, s. r. o. Košice   20.220,00 zmluva o dielo PP
KONVEKTOMAT PRE ŠJ  E: LÁNIHO Gastro-el-Gas, s.r.o. , Trnové   11.000,00 zmluva o dielo PP
REKONŠTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYST. ZŠ LŃIHO ELTE Slovakia, s. r. o. Senica   22.500,00 zmluva o dielo PP
KANCELÁRSKE POTREBY PRE MsÚ BYTČA S. Sádecký Papyrus Plus, Námestie SR BY   6.400,00 kúpna zmluva ZNH
SPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP SR_ČR 05/PMP Eurodotácie, a.s. Na Šefranice 1280, ZA   840,00 objednávka ZNH
SPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP SR_ČR OPSRCR/2011 Eurodotácie, a.s. Na Šefranice 1280, ZA   2.400,00 objednávka ZNH
ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE MŠ A ŠJ M. Manda, UNI-MAN, Námestie SR , Bytča   2.900,00 kúpna zmluva ZNH
ASFALTOVANIE KOMUNIK: HLINÍK NAD VÁHOM DOSA Slovakia, s.r. o. Dostojevského 12, BY   11.802,60 zmluva o dielo ZNH
OPRAVA VNÚTORNÝCH OMIETOK JESIENKA JAKA, s. r. o. Brezany   23.933,72 zmluva o dielo PP
NÁKUP STOLOV PRE KD BYTČA K-TEN Turzovka, s.r. o. Vysoká nad Kysucou   6.000,00 kúpna zmluva ZNH

 

Rok 2019

         
DETSKÉ IHRISKO - MIKŠOVÁ Mgr. Miloslav Horička - Anoverd
Dlhd 612/36, 951 75 Beladice
15.510,- € nie je platca DPH

icopdf Detské ihrisko Mikšová (PDF, 519 KB)

icopdf zápisnica DI Mikšová (PDF, 322 KB)

ZNH

 

vysvetlivky:
ZNH=zákazka s nízkou hodnotou
EA=elektronická aukcia
PP=podprahový postup VO


26.5.2011