Obrázok aktuality

Aktuality

Obrázok oznamy

Oznamy

Obrázok aktuality

Udalosti

 • ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN LOKALITY SIHOŤ

  Oznamujeme obyvateľom mesta Bytča, že v snahe vyhovieť podnetom občanov, rozhodol primátor mesta o zmene prevádzkových hodín miesta dočasného zhromažďovania odpadov „Sihoť pri Váhu“ (na obchvate mesta, oproti predajni nábytku, pri vjazde […]

 • Zápisnice okrskových  volebných komisií – 2. kolo

  Zápisnica volebný okrsok č. 1 Zápisnica volebný okrsok č. 2 Zápisnica volebný okrsok č. 3 Zápisnica volebný okrsok č. 4 Zápisnica volebný okrsok č. 5 Zápisnica volebný okrsok č. 6 […]

 • Výberové konania – riaditeľ školy

  Výberové konanie na funkciu riaditeľa ZŠ Ul. E.Lániho Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základná umelecká škola, Bytča Výberové konanie na funkciu riaditeľa materskej školy Hurbanova Výberové konanie na funkciu riaditeľa […]

 • Voľby do Európskeho parlamentu

  Vyhlásenie volieb EP Volebné okrsky a volebné miestnosti – EP Delegovanie členov do OVK Umiestňovanie volebných plagátov Hlasovací preukaz

 • Zápis detí do 1. ročníkov základných škôl v školskom roku 2024/2025

  Oznamujeme, že zápis detí do 1. ročníka v školskom roku 2024/2025 v základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Bytča sa bude konať v nasledovných termínoch: Základná škola, Ul. Mieru 1235, Bytča                 od […]

 • Vytriedené zložky odpadu môžete odovzdať aj po ukončení jarného zberu

  Aj po ukončení jarného zberu odpadov, (od 2.4.2024), pri jednorazovom zvýšení množstva vytriedených zložiek komunálneho odpadu z domácností, máte možnosť odovzdať tento odpad prostredníctvom Technických služieb mesta Bytča (TSMB) do […]

Mesto Bytča informuje

Podnety občanov

podnety občanov