GLORIA DEO

Miešaný spevácky zbor GLORIA DEO Bytča

Spevácky zbor Gloria deo

Názov zboru: Miešaný spevácky zbor GLORIA DEO Bytča
Zriaďovateľ zboru: Mesto Bytča
Adresa: Mestský úrad Bytča, Námestie SR 1,  014 01 Bytča
Dirigent: Petra Fojtíková
Manažér: Ing. Ján Lukačko, lukacko.j@mail.t- com.sk
Tel.: 041 553 3787

História: Miešaný spevácky zbor GLORIA DEO Bytča pôsobí pod zriaďovateľom Mesto Bytča ako jeden z mnohých klubov od apríla 2012.
Korene chrámového zboru GLORIA DEO siahajú do minulého storočia, keď v 60. rokoch organista  Karol Malina zorganizoval skupinu spevákov na spievanie veľkonočných pašií. Po niekoľko nasledujúcich desaťročí spieval zbor počas veľkonočných a vianočných sviatkov. Na prelome tisícročia sa zboru ujal organista Miroslav Gloser a v r. 2004 sa na čelo zboru postavila sestra z Kongregácie dcér Františka Asisského Kapistrána Huráková, absolventka konzervatoria v odbore spev a klavír, dnes provincionálna predstavená sestra tejto kongregácie. Svojim osobným prístupom a speváckym umením si získala všetkých členov zboru.
Po ukončení jej pôsobenia v Bytči r. 2005 zaujal post dirigenta Stanislav Bulík, za ktorého pôsobenia zbor okrem spievania pri cirkevných sviatkoch v kostole Všetkých svätých v Bytči, spieval aj v kostoloch okolitých obcí na koncertoch poriadaných z príležitosti Vianoc, Nového roku, Dňa matiek. Zbor sa zúčastnil festivalu chrámovej hudby v Bojnej, festivalu speváckych zborov v Bytči, na festivale speváckych zborov s názvom Živčákfest na známom pútnickom mieste v Turzovke, tiež na Horehronských slávnostiach zborového spevu v Brezne a na festivale v Rajeckých Tepliciach. V rokoch 2013 – 2015 zbor dirigoval Lukáš Mekiňa. Od roku 2016 je dirigentkou Petra Fojtíková. V súčasnosti má zbor 25 členov.
Repertoár zboru tvoria skladby skladateľov Schuberta, Suchoňa, Schneidra-Trnavského, Halmu, Handla, Mozarta a ďalšich autorov.

Ukážkové video z vystúpenia v Brezne: https://vimeo.com/76506637

Ukážkové video z vystúpenia v Bytči: http://www.youtube.com/watch?v=vR-2m-QXeR8

2x video zo spoločného vystúpenia so zborom mesta Brezno v Predmieri: http://vimeo.com/81944283, http://vimeo.com/81938019

Spevácky zbor Gloria Deo prosí a pozýva všetkých, ktorí majú čo len troška chuť a talent spievať a nájdu si čas, aby prišli rozšíriť rady speváckeho zboru a urobili svojim spevom radosť sebe aj ostatným.
Nácviky sú v Mestskej knižnici Bytča, každý štvrtok o 18.00 hod. Neváhajte a príďte!
Tel. kontakt:  0907 986 545, príp. 0905 736 219
Ďakujeme!

 

10.10.2013

GLÓRIA DEO z Bytče na Horehronských slávnostiach zborového spevu

V dňoch 4.-6. októbra 2013 sa Miešaný spevácky zbor GLÓRIA DEO Bytča, ktorého zriaďovateľom je Mesto Bytča zúčastnil na pozvanie Mesta Brezna „11. ročníka Horehronských slávností zborového spevu Brezno 2013“, ktorého sa zúčastnilo 7 domácich speváckych zborov a zahraničný zbor Slovákov zo Starej Pazovy z Vojvodiny.

Pod vedením dirigenta Lukáša Mekiňu zbor vystupoval dňa 4.10.2013 v krásnej spoločenskej sále hotela Ďumbier a 5.10.2013 na gala koncerte v Dome kultúry. Vystúpenia zboru sa stretli s veľkým úspechom.

Súčasťou programu slávnosti bola dňa 5.10.2013 aj jazda Čiernohronskou železničkou z Chvatimechu do Čierného Balogu a potom do Vydrova, kde si zúčastnené zbory mohli pozrieť Lesnícky skanzen.

Vo všetkých účastníkoch zanechal program slávnosti hlboký dojem, za čo usporiadateľovi vrúcne ďakujeme.

 

Ing. Ján Lukačko, člen zboru

Gloria deo na horehronských slávnostiach

10.10.2013

Mesto Bytča informuje

Podnety občanov

podnety občanov