Klub dôchodcov Hrabové

Činnosť klubu dôchodcov Hrabové

Kultúrny dom v Hrabovom dňa 28. apríla 2007 sa zaplnil občanmi – seniormi, kde jednohlasne prejavili záujem založiť v obci Základnú organizáciu jednoty dôchodcov Slovenska. Celkovo bolo prítomných 29 občanov. Za OJDS bola prítomná JUDr. Ďurjanová, ktorá podpísala zakladajúcu listinu. V súčasnosti evidujeme 37 členov, z toho 4 mužov.

Činnosť klubu organizujeme na základe plánu činnosti na jednotlivé obdobie, alebo podľa návrhov členov. Hlavne sa venujeme zdravotne organizovaným zájazdom na kúpeľné miesta. Tieto sú veľmi obľúbené. Navštívili sme termálne kúpele Rajecké Teplice, Bešeňová, Lúčky, Turčianske Teplice, Karlovice v ČR. Tieto jednotlivé zájazdy sme spojili s návštevou okolitých zaujímavých miest – Čičmany, Rajecká Lesná, Martin, Štrbské Pleso, Vlkolínec, Oravský Podzámok, hrad Strečno, ako aj pomník padlých francúzskych partizánov na Strečne. Pekný zážitok sme mali z návštevy hradu Betliar a Krásna Hôrka. Treba spomenúť pešiu túru z Veľkého Rovného do Kolárovíc – Melocík. Aj keď slabý dážď nám kropil cestu, pri oddýchnutí nám urobili náladu vnukovia s harmonikou a opekaním.

Naše pozvanie prijali členovia Mestskej polície z Bytče, ktorí oboznámili prítomných s nástrahami nekalých podvodníkov práve v dôchodkovom veku. Prednáškou sme si uvedomili, čo sa všetko môže stať. Bolo to veľmi poučné.

Nezabúdame ani na Deň matiek. S malým pohostením si zaspomíname na dávne časy s deťmi. V mesiaci úcty k starším si pohostením a rozpravou uctíme šediny a vrásky našich členov. Životné výročia jubilantov si uctíme kvetmi a malým darčekom. Na oplátku oslávenci prinesú obložené chlebíky, koláče a pre každého pohárik vína.

Našu činnosť financujeme z členských príspevkov a dotácie z Mesta Bytča – za finančnú pomoc týmto ďakujeme.

Všetky spomínané akcie – zájazdy, posedenia a kultúrne podujatia blahodarne vplývajú na zdravé myslenie a pohodu v jeseni života. Život seniorov nemusí byť fádny – tam, kde sa stretávajú priatelia a majú si čo povedať, je každý deň oveľa radostnejší.

preds. Antónia Bachoríková

 

28.9.2011