Mesto Karolinka

Mesto Karolínka (ČR) má 3 tis. obyvateľov, leží v krásnom údolí Vsetínskej Bečvy. Je známe tradičnou ručnou výrobou skla. Nachádza sa tu Valašské národné divadlo, športovému vyžitiu slúži Skiareál Karolinka, kúpalisko vo Veľkých Karlovicich a niekoľko kilometrov turistických trás a cyklotrás.

Návrh na uzatvorenie partnerských vzťahov v mestom v ČR, nie veľmi vzdialenom od hraníc (na Morave), bol už viac krát prezentovaní poslancami v minulých zastupiteľstvách. Pán primátor prijal pozvanie starostky mesta Karolinka p. Márie Chovanečkovej a navštívil toto mestečko. Tiež pani starostka so svojim zástupcom navštívila naše mesto, ktoré sa jej veľmi páčilo.

Uzatvorením partnerskej zmluvy s mestom Karolinka sme vytvorili možnosti na spropagovanie nášho mesta, spoluúčasť na rôznych projektoch a výmenu skúseností s národom, s ktorým sme donedávna tvorili jeden štát.

Prvým spoločným projektom (mestá Bytča, Púchov, Karolinka a obec Vysoká) cezhraničnej spolupráce je uchádzanie sa o získanie fondov na opravu a údržbu hasičskej techniky a požiarnych zbrojníc dobrovoľných hasičských zborov.

Galéria z podpisu zmluvy medzi mestami:

Podpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvyPodpis zmluvy

Odkaz na oficiálne stránky mesta Karolinka: www.karolinka.cz