Námestie

Námestie

Je to štvorcové trhové námestie, ktoré v minulosti pozostávalo z prízemnej a len výnimočne poschodovej radovej zástavby.

V Bytči podobne ako vo väčšine miest bol nedostatok stavebnej plochy a domy stáli blízko seba. Niekoľko domov na námestí patrilo panstvu, ktoré ich zväčša prenajímalo obchodníkom.

Veľkú časť zväčša drevených domov, zničených alebo značne poškodených množstvom požiarov, následne prestavali a upravili v duchu eklekticizmu a dobových požiadaviek obyvateľstva.

Z pôvodných stredovekých meštianskych domov sa vo väčšej miere zachovali len kamenné pivnice s valenou klenbou, svedčiace o pôvodných stredovekých dispozíciách jednotlivých objektov. V niektorých objektoch tak na námestí, ako aj v Uličke existovali prejazdové dispozície domov s veľkou bránou, situovanou priamo na ulicu, resp. námestie. V zachovaných dispozíciách možno vidieť renesančné klenby s lunetami a častejšie mladšie barokové pruské klenby s rozšírenými štukovými obrazcami. Na fasádach jednotlivých meštianskych domov, ktoré ukončoval v mnohých prípadoch drevený doskový štít s podlomenicou, dominovali jednoduché plastické prvky.

Novšiu mestskú výstavbu z prvej polovice 20. storočia charakterizujú budovy bývalej Tatra banky (dnes objekt Slovenskej sporiteľne) z r. 1921 a bývalej Roľníckej vzájomnej pokladnice, postavenej v r. 1938.

20.5.2011