Oznámenia a výzvy

Oznámenia a výzvy

25.04.2023

Výstavba detského ihriska „RODINKA“

Výzva na predkladanie ponúk bola zverejnená vo VVO č. 76/2023 zo 17.4.2023, pod č. 14360-WNT

Link

14.04.2023

„Výstavba ihriska s umelou trávou“.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená vo VVO č. 72/2023, zo dňa 11.4.2023, pod č. 13669-WNP

Link

14.03.2023

„ROZŠÍRENIE KAPACITY ŠKOLSKEJ JEDÁLNE ZŠ E. LÁNIHO – PRÍSTAVBA“.

Výzva na predkladanie ponúk je zverejnená vo VVO 13/2033 zo dňa 1.3.2023, pod č. 11123-WYP

Link