Výsledky obstáravania

Rok 2008

Predmet zákazky Identifikácia úsp. uchádzača Cena bez DPH Cena s DPH Výsledok Postup verej. obstar.
Oprava MK – Ul. Hlinkova (horná časť) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 1.408.168,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Mikšová (Beňov) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 450.659,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Malá Bytča (k podjazdu) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 464.178,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Mikšová EUROVIA – cesty, a. s. Košice 145.555,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Mikšová (od zvonice) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 122.343,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Malá Bytča (pri dome č. 71) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 115.077,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena okien za plastové MŠ Hliník n/V. PFH s.r.o. Predmier 168.028,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena plyn. kotla MŠ Hurbanova AMPO – Ondruš Žilina 388.535,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oplotenie cintorína v Hrabovom Jozef Králik Bytča 666.638,- Sk zmluva o dielo ZNH
Výmena Hliníkových dverí MŠ Dostojevského ALUPLAST, s.r.o. Žilina 198.866,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oplotenie športového areálu Bytča PRO – HOUSES, s.r.o. Dlhé Pole 313.890,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Pšurnovice (Zemani,Keraky,Michalky) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 500.543,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Bytča (Ul. Okružná) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 440.685,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Bytča (Ul. Zámocká) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 919.852,- Sk zmluva o dielo ZNH
Oprava MK – Bytča (Ul. SNP) EUROVIA – cesty, a. s. Košice 952.380,-Sk zmluva o dielo ZNH
Doplnok územného plánu mesta Bytča č.3 Ing. Arch. Peter Krajč, Žilina 999.600,-Sk zmluva o dielo ZNH
Prenájom KTR Bytča TES MEDIA, s.r.o., Žilina 29,75 Sk/mesiac/účastník zmluva o prenájme ZNH + EA

Rok 2009

Predmet zákazky Identifikácia úsp. uchádzača Cena bez DPH Cena s DPH Výsledok Postup verej. obstar.
Výmena okien na PZ Hliník n/V. PFH s.r.o., Predmier 10.774,84 € zmluva o dielo ZNH
Kancelárske potreby pre MsÚ Bytča KRPA Slovakia s.r.o., Hrabové najnižšia cena – EA ZNH + EA
Oprava strechy byt. domu Jesienka Ladislav Michút, Štiavnik 84.740,- € zmluva o dielo ZNH
Vypracovanie PD pre kompostáreň bioodpadov Ing. arch. J. Gallo, Žilina 26.500,- € zmluva o dielo ZNH
Rekonštrukcia ZŠ Ul.Mieru Bytča DOSS s.r.o., Žilina 2.471.006,-€ zmluva o dielo podlimitná zákazka
Výmena okien a dverí MŠ Dostojevského TOMIR, s. r. o. Žilina 9.117,95 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí MŠ Hurbanova PFH, s. r. o. Predmier 80 7.383,95 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okie a dverí KD Malá Bytča PRO-HOUSES, s. r. o. 11.789,72 € zmluva o dielo ZNH
Spojovacia chodba PRO-HOUSES, s. r. o. 19.297,98 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí MŠ Pšurnovice, Hrabové, Hliník nad Váhom PRO-HOUSES, s. r. o. 6.100,26 € zmluva o dielo ZNH
Výstavba detských ihrísk MŠ Malá Bytča, Hrabové, Hliník nad Váhom Willex, s. r. o. Komárno 5.788,30 € zmluva o dielo ZNH
Vypracovanie PD pre objekt JESIENKA Arkon atelier, s.r.o. 35.045,50 € zmluva o dielo ZNH
Oprava strechy bytového domu JESIENKA GFCH, s. r.o. V.Tvrdého 12 ZA 102.501,38 € zmluva o dielo ZNH
Oprava MK Hollého – chodník DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča 33.202,19 € zmluva o dielo zZNH
Oprava chodníkov na Sídlisku 1. Mája Bytča DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča 32.788,39 € zmluva o dielo ZNH
Oprava chodníka Ul. S. Sakalovej SP Servis, s. r. o. Štiavnik 28.951,31 € zmluva o dielo ZNH
Dodávka mäsa pre ŠJ pri ZŠ Ul. mieru a ZŠ. Ul. E. Lániho CARNEX, s. r. o. Francova Lhota (ČR) Najnižšie ceny vybratých polož. kúpna zmluva PP + EA
Oprava chodníkov priľahlých k novej kruh. križovatke št. cesty I/18 a II/507 DOSA Slovakia, s. r .o. Bytča 37.187,50 € zmluva o dielo ZNH

Rok 2010

Predmet zákazky Identifikácia úsp. uchádzača Cena bez DPH Cena s DPH Výsledok Postup verej. obstar.
Stoly pre ZŠ Ul. mieru K-Ten Turzovka, s. r. o.   13.740,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Stoličky a katedry pre ZŠ Ul. mieru Ing. L. Pavlíková, Makov 141   21.801,33 € zmluva o dielo ZNH + EA
Tabule pre ZŠ pre ZŠ Ul. mieru MY DVA, s. r. o. Bratislava   21.300,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Školské skrinky pre ZŠ Ul. mieru AJ Produkty, a. s. Bratislava   20.930,00 € zmluva o dielo ZNH + EA
Oprava fasády budovy MsÚ Bytča NATREX-M. Kubík, Žilina   27.300,00 zmluva o dielo ZNH + EA
Vypracovanie žiadosti o NFP v rámci výzvy Infraštruktúra soc. služieb O4C, s. r. o. Žilina 3.200,- €   zmluva o dielo ZNH
Výsadba letničiek pred MsÚ Bytča EKOFIT, s. r. o. Kotešová   3.156,35 € objednávka ZNH
Výmena okien a dverí v MŠ Hurbanova P. Pavlík Thurzova 969 Bytča   17.054,00 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien a dverí v MŠ Dostojevského PRO-HOUSES, s. r. o.   17.897,00 € zmluva o dielo ZNH
Výmena okien, stav. úpravy PZ Bytča PRO-HOUSES, s. r. o.   2.075,60 € zmluva o dielo ZNH
PZ a KD Hliník n/Váhom – prístavba PFH, s. r. o. Predmier   10.774,87 € zmluva o dielo ZNH
Tribúna TJ Hliník n/Váhom-soc. Zariadenia PFH, s. r. o. Predmier   7.037,11 € zmluva o dielo ZNH
Kostol Pšurnovice -dlažba, sokel Ing. J. Ďuračka, Žilina   4.971,81 € objednávka ZNH
KD Pšurnovice-oprava fasády, maľovanie Ing. J. Ďuračka, Žilina   3.922,21 € zmluva o dielo ZNH
Oplotenie vodojemu-Hrabové Jozef Králik, Bytča   2.997,85 € zmluva o dielo ZNH

ROK 2011

Predmet zákazky Identifikácia úsp. uchádzača Cena bez DPH Cena s DPH Výsledok Postup verej. obstar.
REKONŠTRUKCIA PLYNOVEJ KOTOLNE ZŠ LÁNIHO CALORIM SK, s.r. o. Nesluša 759   23.998,98 zmluva o dielo PP
ŠTÚDIA ŠPORTOVEJ HALY BYTČA Žilina Projekt, s. r. o. Kukučínova 990 ZA   2.800,00 objednávka ZNH
NÁKUP TECHNILÓGIE PRE PRÁČOVŇU JESIENKA Gastrotechnika plus, s. r. o. Košice   20.220,00 zmluva o dielo PP
KONVEKTOMAT PRE ŠJ  E: LÁNIHO Gastro-el-Gas, s.r.o. , Trnové   11.000,00 zmluva o dielo PP
REKONŠTRUKCIA VYKUROVACIEHO SYST. ZŠ LŃIHO ELTE Slovakia, s. r. o. Senica   22.500,00 zmluva o dielo PP
KANCELÁRSKE POTREBY PRE MsÚ BYTČA S. Sádecký Papyrus Plus, Námestie SR BY   6.400,00 kúpna zmluva ZNH
SPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP SR_ČR 05/PMP Eurodotácie, a.s. Na Šefranice 1280, ZA   840,00 objednávka ZNH
SPRACOVANIE ŽIADOSTI O NFP SR_ČR OPSRCR/2011 Eurodotácie, a.s. Na Šefranice 1280, ZA   2.400,00 objednávka ZNH
ČISTIACE PROSTRIEDKY PRE MŠ A ŠJ M. Manda, UNI-MAN, Námestie SR , Bytča   2.900,00 kúpna zmluva ZNH
ASFALTOVANIE KOMUNIK: HLINÍK NAD VÁHOM DOSA Slovakia, s.r. o. Dostojevského 12, BY   11.802,60 zmluva o dielo ZNH
OPRAVA VNÚTORNÝCH OMIETOK JESIENKA JAKA, s. r. o. Brezany   23.933,72 zmluva o dielo PP
NÁKUP STOLOV PRE KD BYTČA K-TEN Turzovka, s.r. o. Vysoká nad Kysucou   6.000,00 kúpna zmluva ZNH

Rok 2019

Predmet zákazky Identifikácia úsp. uchádzača Cena bez DPH Cena s DPH Výsledok Postup verej. obstar.
DETSKÉ IHRISKO – MIKŠOVÁ Mgr. Miloslav Horička – Anoverd
Dlhd 612/36, 951 75 Beladice
15.510,- € nie je platca DPH

icopdf Detské ihrisko Mikšová (PDF, 519 KB)

icopdf zápisnica DI Mikšová (PDF, 322 KB)

ZNH

vysvetlivky:
ZNH=zákazka s nízkou hodnotou
EA=elektronická aukcia
PP=podprahový postup VO