ZO SZZ Bytča

Základná organizácia Slovenského zväzu záhradkárov v Bytči

Medzi hlavné úlohy výboru SZZ patrí propagovať nové moderné spôsoby pestovania ovocia a zeleniny. Viac pozornosti venovať zmladzovaniu ovocných drevín, zvyšovať sebestačnosť v pestovaní ovocia a zeleniny pre vlastné rodiny, čím zabezpečiť i výchovu mládeže a jej vzsťah k prírode a svojmu okoliu. Rozširovať využívanie kompostov a nastieľacích  materiálov za účelom využívania pôdnej vlahy.

Vykonať organizačnú a výchovnú činnosť zameranú na rozvoj záhradkárstva. Organizovať odborné školenia, uskutočniť výstavu ovocia, zeleniny, liečivých rastlín a kvetov. Zaistiť údržbu majetku, doplňovanie inventáru ZO SZZ . Doplňovať knižnice pre potreby našich členov, pre ich vzdelávanie v nových trendoch, organizovať stretnutia za účelom výmeny skúseností a utužovania kolektívu.

Pri akomkoľvek probléme týkajúceho sa ZÁHRADY sa obráťte na nás a napíšte nám na zahradkari.bytca@gmail.com a my Vám odpovieme.

25.10.2012

Výstava ovocia a zeleniny

Slnečné sobotné ráno privítalo v Dome kultúry záhradkárov s najkrajšími výpestkami z ich záhrad … » čítaj viac »

20. výročie odovzdania Domu záhradkárov v Bytči

Záhradkári z Bytče a priľahlých obcí si 7.8.2011 pripomenuli 20. výročie otvorenia Domu záhradkárov. » čítaj viac »

Mesto Bytča informuje

Podnety občanov

podnety občanov