Skoč na obsah Skoč na menu
Hore
Dnes je Piatok 1.12.2023.
Meniny má Edmund, zajtra Bibiána.

logo

Úradná tabuľa


EKONOMICKÉ INFORMÁCIE   PETÍCIE   VÝRUBY DREVÍN   OZNÁMENIA O DORUČENÍ PÍSOMNOSTÍ   STAVEBNÉ KONANIA

10.11.2023

icopdf Zber a spracovanie starých vozidiel TSR - rozsah hodnotenia (PDF, 943 KB)

icopdf Oznámenie o rozsahu hodnotenia - Zber a spracovanie starých vozidiel TSR Slovakia (PDF, 112 KB)

Link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-spracovanie-starych-vozidiel-tsr-slovakia

07.11.2023

icopdf Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a doplnky č. 3 ÚP Maršová-Rašov (PDF, 181 KB)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zmeny-doplnky-c-3-upn-o-marsova-rasov

03.11.2023

icopdf Verejná vyhláška – oznámenie o začatí správneho konania Pamiatkový úrad  SR (PDF, 124 KB)

19.10.2023

icopdf Verejná vyhláška - vyzývacie uznesenie Okresného súdu Žilina (PDF, 284 KB)

13.10.2023

icopdf Zisťovanie o financiách a spotrebe domácností 2023 (HFCS) (PDF, 542 KB)

30.08.2023

Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Bytča na roky 2023 +

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/program-hospodarskeho-socialneho-rozvoja-mesta-bytca-na-riky-2023-

17.08.2023

icopdf Verejná vyhláška – rozhodnutie o zmene územného rozhodnutia o umiestnení stavby (PDF, 2 MB)

18.07.2023

icopdf Včelí mor - oznámenie (PDF, 67 KB)

10.08.2023

icopdf Verejná vyhláška –  šetrenie neznámej osoby Harvankova Barbora (PDF, 212 KB)

27.06.2023

icopdf EIA - záverečné stanovisko - Územný plán obce Štiavnik (PDF, 804 KB)

icopdf EIA - záverečné stanovisko - Územný plán obce Štiavnik OZNÁMENIE (PDF, 406 KB)

26.06.2023

icopdf EIA - Zber a spracovanie starých vozidiel - návrh rozsahu hodnotenia (PDF, 726 KB)

13.06.2023

icopdf BYTOVÉ  DOMY  BYTČA – THURZOVE SADY„   objekt:  SO 5.05    KOMUNIKÁCIE (PDF, 1 MB)

31.05.2023

icopdf Oznámenie o vzdaní sa mandátu poslanca Mestského zastupiteľstva v Bytči (PDF, 465 KB)

23.05.2023

icopdf Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Hliník (PDF, 302 KB)

icopdf Rozhodnutie o predĺžení platnosti stavebného povolenia - Dru (PDF, 302 KB)

17.05.2023

icopdf Zber a spracovanie starých vozidiel TSR Slovakia - zámer (PDF, 2 MB)

icopdf Zber a spracovanie starých vozidiel TSR - oznámenie o zámere (PDF, 430 KB)

Link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-spracovanie-starych-vozidiel-tsr-slovakia

23.03.2023

icopdf Zberňa a výkupňa odpadov Bytča (PDF, 688 KB)

20.03.2023

icopdf Záverečné stanovisko -  Plán rozvoja VV a VK ŽSK (PDF, 799 KB)

icopdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií ŽSK - List k ZS ... (PDF, 468 KB)

Link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-rozvoja-verejnych-vodovodov-verejnych-kanalizacii-pre-uzemie-zili

14.03.2023

icopdf Zber a spracovanie starých vozidiel TSR Slovakia - zámer (PDF, 2 MB)

icopdf Zber a spracovanie starých vozidiel TSR Slovakia - informovanie o zámere... (PDF, 455 KB)

Odkaz: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zber-spracovanie-starych-vozidiel-tsr-slovakia

28.02.2023

icopdf Predbežné termíny pristavenia veľkokapacitných kontajnerov - jarný zber 2023 (PDF, 2 MB)

20.01.2023

icopdf HARMONOGRAM_VÝVOZU_SEPAROVANÉHO_ODPADU_2023_-_Bytča_a_mestské_časti. (PDF, 303 KB)

icopdf HARMONOGRAM_VÝVOZU_SEPAROVANÉHO_ODPADU_2023_-_Hliník_nad_Váhom_Hrabové (PDF, 303 KB)

17.01.2023

icopdf Informovanie o zámere Zberňa a výkupňa L-METALL - oznámenie (PDF, 500 KB)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberna-vykupna-odpadov-bytca

05.01.2023

icopdf Zisťovanie o domácom a výjazdovom cestovnom ruchu (PDF, 571 KB)

23.12.2022

icopdf Koncept ÚP Štiavnik - predĺžený termín prerokovania(PDF, 1 MB)

23.12.2022

icopdf Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania (PDF, 61 KB)

25.11.2022

icopdf Správa o hodnotení strategického dokumentu - Územný plán obce Štiavnik (PDF, 829 KB)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-stiavnik

25.11.2022

icopdf Správa o hodnotení strategického dokumentu - Územný plán regiónu Žilinského kraja (PDF, 917 KB)

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-regionu-zilinskeho-kraja

10.10.2022

icopdf Oznámenie o doručení  strategického dokumentu - ZaD č. 1 ÚPN - O Hvozdnica (PDF, 479 KB)

icopdf ZaD č. 1 územného plánu obce Hvozdnica (PDF, 1 MB)

27.09.2022

icopdf Súhlas na zásah do biotopu v k.ú. Predmier, Hrabové (PDF, 71 KB)

icopdf Mapa_územia_s_vyznačeným_biotopom(PDF, 1 MB)

19.09.2022

icopdf Informácia o začatí vyvlastňovacieho konania pre stavbu Vážska cyklodopravná trasa - úsek Žilina-Bytča-hranica ŽSK-TSK-(Považská Bystrica) (PDF, 495 KB)

13.09.2022

icopdf Oznámenie - Záverečné stanovisko - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+(PDF, 486 KB)

icopdf Záverečné stanovisko - Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja ŽSK 2021+ (PDF, 1021 KB)

12.09.2022

icopdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 (PDF, 791 KB)

30.08.2022

icopdf Oznámenie o strategickom dokumente Zmeny a Doplnky č. 3 ÚPN - O Kotešová (PDF, 474 KB)

18.08.2022

icopdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 401 KB)

icopdf ROZHODNUTIE SO ZISŤOVANCIEHO KONANIA DOPLNOK č. 6 ÚP Bytča - sprievodný list (_6_U, 402 KB)

15.07.2022

icopdf Zmena a Doplnok č. 6 ÚPN – SÚ Bytča(PDF, 403 KB)

08.07.2022

icopdf Informovanie verejnosti - hypermarket Bytča (PDF, 404 KB)

28.06.2022

icopdf Oznámenie o strategickom dokumente PHS ŽSK(PDF, 404 KB)

21.06.2022

icopdf Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou Bytča (PDF, 317 KB)

icopdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 1 MB)

11.05.2022

icopdf Zverejnenie výsledku vybavenia petície v zmysle §5 ods. 7 zákona č. 85/1990 Z. z. o petičnom práve v znení neskorších predpisov (PDF, 205 KB)

09.05.2022

icopdf Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou - zámer...(PDF, 2 MB)

icopdf Prístavba skladových priestorov k hale s administratívnou časťou - oznám... (PDF, 549 KB)

Link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/pristavba-skladovych-priestorov-k-hale-s-administrativnou-castou-bytca

25.04.2022

icopdf Bytové domy Bytča V. etapa - rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 1 MB)

icopdf Bytové domy Bytča V. etapa - rozhodnutie zo zisťovacieho konania (PDF, 355 KB)

25.04.2022

icopdf ÚPN Súľov-Hradná - oznámenie o strategickom dokumente (PDF, 610 KB)

icopdf UPN Súľov-Hradná - oznámenie o strategickom dokumente (PDF, 496 KB)

icopdf Oznámenie ÚPN Súľov-Hradná - text oznámenia (PDF, 3 MB)

Link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/uzemny-plan-obce-upn-o-sulov-hradna

14.04.2022

icopdf Zariadenie na zber a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel Bytča - TSR - R zo ZK(PDF, 315 KB)

icopdf Zariadenie na zber a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel Bytča - TSR - R zo ZK (PDF, 694 KB)

icopdf Zariadenie na zber a zhodnocovanie železného šrotu, farebných kovov a starých vozidiel Bytča - TSR - R zo ZK (PDF, 383 KB)

13.04.2022

icopdf RETAIL_BOX - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní (PDF, 1 MB)

icopdf RETAIL_BOX-_rozhodnutie_zo_ZK_-_oznámenie (PDF, 341 KB)

28.03.2022

icopdf Nízkouhlíková stratégia SK - verejné prerokovanie (PDF, 404 KB)

14.03.2022

icopdf Nízkouhlíková stratégia - správa o hodnotení - oznámenie (PDF, 721 KB)

Nízkouhlíková stratégia ŽSK - dokumenty

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/nizkouhlikova-strategia-zilinskeho-samospravneho-kraja-na-roky-2020-20

09.03.2022 icopdf Záverečné stanovisko EIA - Mobilné dekontaminačné zariadenie - oznámenie...(PDF, 476 KB)

Link: https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/mobilne-dekontaminacne-zariadenie

08.03.2022 icopdf Záverečné stanovisko EIA - Mobilné dekontaminačné zariadenie (PDF, 1 MB)

29.11.2021 icopdfNávrh plánu kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta na I. polrok 2022 (PDF, 795 KB)

15.11. 2021 icopdf Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia a upustenie od ústneho pojednávania (PDF, 17 KB)

04.11. 2021 icopdf Nízkouhlíková stratégia Žilinského samosprávneho kraja na roky 2020 - 2030 (PDF, 406 KB)

20.09. 2021 icopdf Návrh_dodatku_č._3_k_Zásadám_hospodárenia_s_finančnými_prostriedkami_mesta (_3_K, 28 KB)

31.08. 2021 icopdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (PDF, 106 KB)

Externý odkaz

31.08. 2021 icopdf Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+ (text oznámenia) (PDF, 856 KB)

09.08. 2021       Zámer navrhovanej činnosti „Mobilné dekontaminačné zariadenie“ – oznámenie (link)

                   icopdf Mobilné dekontaminačné zariadenie - zámer EIA (PDF, 2 MB)

                   icopdf Mobilné dekontaminačné zariadenie (PDF, 106 KB)

05.08.2021 icopdf Pozvánka na zasadnutie Mestského zastupiteľstva dňa 9.8.2021(PDF, 159 KB)

02.08.2021 icopdf Oznámenie o strategickom dokumente: „Regionálna integrovaná územná stratégia Žilinského kraja –

                        Zmena a doplnok č. 2“ (PDF, 105 KB) Externý odkaz: link

29.07.2021 icopdf Text_oznámenia_o_zmene_NČ_Bytové_domy_Bytča (PDF, 5 MB) Externý odkaz: link

29.07.2021 icopdf Oznámenie_o_zmene_NČ_Bytové_domy_Bytča_-_5._etapa (PDF, 96 KB)

12.07.2021 icopdf Informovanie_verejnosti_o_zmene_navrhovanej_činnosti_-_Plán_likvidácie (PDF, 124 KB)

Informovanie verejnosti o zmene navrhovanej činnosti „Plán likvidácie štrkoviska –  dobývací priestor Malá Bytča, lokalita „Pod búdami“ v k.ú. Malá Bytča“ – oznámenie

                      Externý odkaz: www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/plan-likvidacie-strkoviska-dobyvaci-priestor-mala-bytca-lokalit-pod-bu

25.06.2021 icoword Pozvánka na zasadnutie mestského zastupiteľstva dňa 1.7.2021 (DOCX, 28 KB)

03.06.2021 icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu 2021 - zmena od 01.06.2021 (PDF, 325 KB) 

20.05.2021 icopdf Schválená zmena rozpočtu, vrátane zmeny programov, rozpočtovým opatrením č. 3/2021 (PDF, 79 KB) 

10.05.2021 icopdf Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru (PDF, 317 KB)

04.05.2021 icopdf Odporúčania, ako sa nestať obeťou falošných asistentov sčítania (PDF, 388 KB)

28.04.2021 icopdf Oznam - asistované sčítanie (PDF, 49 KB)

26.04.2021 icopdf Oznam - lesné požiare (PDF, 17 KB)

20.04.2021 icopdf Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Hala Technometal (PDF, 1 MB) + Externý odkaz

07.04.2021 icopdf Pomoc obetiam trestných činov (PDF, 168 KB)

07.04.2021 icopdf Štatistické zisťovanie o cestovnom ruchu (PDF, 151 KB)

31.03.2021 icopdf Informovanie - zisťovacie konanie - Polyfunkčné bytové domy - Thurzove sady (PDF, 2 MB) + Externý odkaz

19.03.2021 icopdf Úplná uzávierka - most Podvažie (PDF, 248 KB)

19.03.2021 icopdf Seniori - buďte opatrní (PDF, 1 MB)

18.03.2021 icopdf Informovanie - zisťovacie konanie - most Bytča (PDF, 909 KB) + Externý odkaz

17.03.2021 icopdf Harmonogram vývozu veľkokapacitných kontajnerov - jar 2021 + ďalšie informácie (PDF, 72 KB)

16.03.2021 icopdf Informovanie o zmene navrhovanej činnosti - hala Technometal (PDF, 129 KB) + Externý odkaz

10.03.2021 icopdf Seniori - pozor na podvodníkov pri sčítaní (PDF, 146 KB)

10.03.2021 icopdf Očkovacia kampaň (PDF, 2 MB)

02.03.2021 icopdf Odchody autobusov - Thurzove sady (PDF, 290 KB)

19.02.2021 icopdf Zákaz vypúšťania zrážkovej vody do splaškovej kanalizácie - leták SeVaK a.s. (PDF, 1,4MB)

12.02.2021 icopdf Informovanie o zmene navrhovanej činnosti - Bytča - most (PDF, 112 KB)

05.02.2021 icopdf Rozhodnutie - Plán dopravnej obslužnosti ŽSK (PDF, 2 MB)

31.01.2021 icopdf Výpočet_úrovne_vytriedenia_KO_2020.pdf (PDF, 138 KB)

20.01.2021 icopdf Zverejnenie zámeru navrhovanej činnosti "Polyfunkčné bytové domy Bytča - Thurzove sady" (PDF, 94 KB) + Externý odkaz

12.01.2021 icopdf Záverečné stanovisko - Stratégia udržateľ'ného rozvoja dopravy a mobility ŽSK (PDF, 89 KB) + Externý odkaz

17.12.2020 icopdf Oznam SSD - Elektrická prípojka sa už dá vybaviť rýchlejšie a bez papierov (PDF, 67 KB)

15.12.2020 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 287 KB)

15.12.2020 icopdf Harmonogram vývozu separovaného odpadu v roku 2021 (PDF, 46 KB) + icopdf Usmernenie - Hrabové a Hliník n/V (PDF, 33KB)

 

08.12.2020 Oznam štatistického úradu

Oznamujeme verejnosti, že Štatistický úrad SR realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. Účelom štatistického zisťovania je o. i. ziskať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, spotreby a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky zisťovania sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima.

Zisťovanie sa uskutoční od 7. decembra 2020 do 11.januára 2022.

V tomto období vybrané domácnosti v meste Bytča navštívi zamestnanec Štatistického úradu SR poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnostiach osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania domácnosti poskytnú, sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky.
Za ochranu dôverných aj osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad Slovenskej republiky, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia. Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR na adrese www.statistics.sk

 

02.11.2020 icopdf Oznámenie o strategickom dokumente - Plán dopravnej obslužnosti ŽSK (PDF, 95 KB)

19.10.2020 icopdf SENIORI - ochráňte si svoje celoživotné úspory (PDF, 37 KB)

19.10.2020 icopdf Mor ošípaných (PDF, 128 KB)

29.09.2020 icopdf Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Plnička plynov SIAD (PDF, 1 MB)

09.09.2020 icopdf Zmena povolenia - Skládka odpadov Bytča - Mikšová (PDF, 683 KB)

11.08.2020 icopdf Sčítanie obyvateľov, domov a bytov - tlačová správa 08/2020 (PDF, 155 KB)

27.07.2020 icopdf Plán rozvoja verejných vodovodov a verejných kanalizácií pre územie Žilinského kraja na roky 2021 - 2027 (PDF, 1 MB)

17.06.2020 icopdf Informovanie verejnosti - Plnička plynov SIAD (PDF, 105 KB)

24.04.2020 icopdf Informácie o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2019 (PDF, 60 KB)

23.04.2020 icopdf Oznámenie o strategickom dokumente: Územný plán obce Štiavnik (PDF, 1 MB)

13.03.2020 icopdf Informácie o triedenom odpade (PDF, 311 KB)

 

KOMUNÁLNE VOĽBY 2018

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - primátor (PDF, 16 KB)

12.11.2018 icopdf Detailné výsledky - poslanci (PDF, 20 KB)

11.11.2018 icopdf Výsledky komunálnych volieb 2018 (PDF, 96 KB)

 

12.09.2018 icopdf Oznam o povinnosti čipovania psov (PDF, 23 KB)

03.08.2016 icopdf Systém nakladania s komunálnymi odpadmi v meste Bytča (PDF, 285 KB)

12.07.2016 icopdf Oznam SPP - sprísnenie postihov (PDF, 55 KB)

30.06.2016 icopdf Upozornenie SSE na podomových predajcov (PDF, 193 KB)

29.06.2016 icopdf Odporúčania pre občanov v súvislosti s vysokými teplotami (PDF, 49 KB)

 

OZNAM MATRIČNÉHO ÚRADU V BYTČI

Matričný úrad Mesta Bytča oznamuje verejnosti zmeny v sobášnych dňoch Mesta Bytča, ktoré stanovuje primátor mesta p. Miroslav Minárčik nasledovne:
- každý pracovný štvrtok od 8,00 hodiny do 14,00 hodiny,
- každú párnu sobotu od 13,00 hodiny do 16,30 hodiny.
Sobášne dni sú stanovené s účinnosťou od 1.1.2014.

icopdf Kalendár sobášnych dní (PDF, 39 KB)

V súvislosti s ochorením COVID-19 spôsobeným koronavírusom SARS-CoV-2 Vám dávame do pozornosti, že zverejnený kalendár sobášov je pre matričný úrad nezáväzný. Termín a podmienky sobáša je nutné dohodnúť s matrikárkou. Ďakujeme za pochopenie

  

OZNAM - osvedčovanie

Podľa zákona č. 599/2001 Z. z. podľa  § 3 – sa  osvedčovanie vykonáva v úradnej miestnosti mesta. Ak žiada o osvedčenie podpisu  osoba, ktorá sa zo závažných zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti mesta, možno osvedčenie vykonať aj v domácnosti. Túto službu poskytuje aj  Mesto Bytča  a to v nestránkový deň ŠTVRTOK. V neodkladných prípadoch po  predložení všetkých dokladov a po dohode s pracovníčkou vykonávajúcou túto agendu, je možné osvedčenie aj mimo uvedeného dňa. V prípade zneužitia tejto služby je možné udeliť poriadkovú pokutu.

 

Informácia pre verejnosť

V súvislosti s posudzovaním opodstatnenosti žiadosti o odlov medveďa hnedého, Správa CHKO Strážovské vrchy oznamujeme, že v prípade akýchkoľvek stretov alebo konfliktov ľudí s medveďom na území Mesta Bytča a v jeho blízkom okolí, najmä takých pri ktorých dôjde ku škode na majetku, živote a zdraví osôb, je takúto skutočnosť potrebné bezprostredne ohlásiť Správe CHKO. Je možné tak urobiť na kontaktné telefónne čísla: 042/432 28 02 (pevná linka) alebo 0907 622 685 (mobilné číslo), prípadne na kontakty uvedené na webovej stránka www.sopsr.sk (kontakty/pracovisko/ Strážovské vrchy – Správa CHKO).

V prípade, že sa tak nestane a takéto prípady nebudú prešetrené zamestnancami Správy CHKO Strážovské vrchy, táto organizácia nebude vo svojich stanoviskách ku vzniknutým škodám alebo odlovu medveďa hnedého na takéto skutočnosti prihliadať

 

Nepodpisujte zmluvy s podomovými predajcami (PDF, 348 KB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku meteorol. javov (PDF, 44 KB)

 

Sprístupnenie areálu ihriska verejnosti
Mesto Bytča oznamuje občanom, že od pondelka 1. augusta 2011 bude pre občanov otvorený areál futbalového štadióna. K dispozícií bude bezplatne hádzanárske ihrisko a pomocné futbalové ihrisko od pondelka do piatka v čase od 8,00 do 19,00 hod. Touto cestou chceme vytvárať vhodné podmienky pre rozvoj telesnej kultúry a športu občanov mesta.

 

OZNAM:
Oznamujeme občanom, že úradné dni primátora  mesta Bytča sú pondelok, streda a piatok.
Utorok a štvrtok sú nestránkové dni určené na vybavovanie písomností, zabezpečenie investičných akcií mesta a miestne obhliadky.

 

INFORMÁCIE O POČTE NÁJOMNÝCH BYTOV SPRAVOVANÝCH MSÚ

Stav k 30.6.2014:

Počet bytov celkom:  81
Počet pridelených bytov: 77
Počet voľných bytov:  4

 


Program hospodárskeho rozvoja a sociálneho rozvoja Žilinského samosprávneho kraja 2021+


20.5.2011